Zvolte si oblast:

Likvidace invazních druhů v praxi

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihočeský kraj, Ústecký kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj
Název programuProgram Životní prostředí
Název projektuLikvidace invazních druhů v praxi
Číslo projektu3211100010
Realizátor projektu

Česká zemědělská univerzita v Praze

Partner projektu z ČR

Správa Národního parku České Švýcarsko, Správa Národního parku Podyjí

Status

V realizaci (do 04/2024)

Celkové způsobilé výdaje projektu

8 361 227,72 Kč

Schválený grant

7 525 104,94 Kč

Cílem projektu je likvidace invazních druhů rostlin na vybraných lokalitách a aplikace Certifikovaných metodik Ministerstva životního prostředí ČR – Monitoring ohrožení zájmových lokalit invazními nepůvodními druhy (dále Monitoring ohrožení IAS) a Hodnocení efektivity likvidace invazních druhů rostlin (dále Hodnocení likvidace IAS) v praxi.

Aplikací budou vytvořeny názorné příklady formalizovaného přístupu k obraně proti šíření IAS pro orgány ochrany přírody.