Zvolte si oblast:

Adaptační strategie MAS Horní Pomoraví na změnu klimatu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 10. 2022
  • Upravena výše grantu
  • Doplnění realizátora projektu do anotace

Projekt
Kraj Olomoucký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptační strategie MAS Horní Pomoraví na změnu klimatu
Číslo projektu3194100041
Realizátor projektu

MAS Horní Pomoraví o.p.s.

Partner projektu z donorského státu

NORCE - Norwegian Research Centre AS

Partner projektu z ČR
  • Svaz moderní energetiky
  • MVO Ludia a voda
Status

V realizaci od 09/2020

Popis projektu

Cílem projektu je vytvoření adaptační strategie pro oblast spadající pod místní akční skupinu - MAS Horní Pomoraví. Hlavním přínosem projektu je vymezení a závazek dlouhodobého strategického přístupu a určení opatření, která navrhovatel projektu provede v souvislosti se změnou klimatu na místní úrovni.

Celkové způsobilé výdaje projektu

576 500,00 Kč 

Schválený grant

518 850,00 Kč (90 %)