Zvolte si oblast:

Státní fond životního prostředí připravuje kontaktní seminář Programu Životní prostředí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Kontaktní seminář pro potenciální žadatele o finanční prostředky a partnery projektů z donorského státu se uskuteční dne 10. dubna 2019 v Praze. Seminář je součástí programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, který je financován z prostředků Norských fondů 2014-2021.

V rámci semináře se účastníci seznámí se zaměřením programu, osvojí si technické aspekty žádostí o dotaci a setkají se se zástupci partnerských organizací z Norska, které mají zájem spolupracovat na realizaci projektů v České republice.

Seminář je určený všem subjektům, které jsou způsobilými žadateli v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu.

Bližší podrobnosti a podmínky registrace budou zveřejněny na stránkách programu začátkem března 2019.