Zvolte si oblast:

Fond pro bilaterální iniciativy - první 3 iniciativy byly schváleny

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Fond pro bilaterální iniciativy byl zřízen s cílem posílit kooperaci mezi Českou republikou a donorskými státy (Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem). Celková alokace pro období 2014-2021 je 3,69 milionů EUR. Alokace pro program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu je 150 000 EUR (tato částka nemusí být konečná, alokaci je možno operativně navýšit).

První 3 iniciativy byly již schváleny, stále jsou dostupné prostředky ve výši 40 % alokace. Pro vice informací https://bf.sfzp.cz/