Zvolte si oblast:

Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Název programu Zdraví
Základní informace
Výše grantu 14 000 000 EUR
Spolufinancování programu 2 470 588 EUR
Hrazeno z EHP fondy 2014 - 2021
Zprostředkovatel programu

Ministerstvo financí
Odbor Mezinárodní vztahy

Kontaktní osoba Oddělení přípravy a koordinace

Mgr. Petr Sulženko
Tel.: +420 257 042 556
E-mail: petr.sulzenko@mfcr.cz
Partner programu Ministerstvo zdravotnictví ČR
Partner programu z donorského státu Norwegian Institute of Public Health (FHI)
Cíl programu Lepší prevence a menší nerovnosti v oblasti zdraví
Programová oblast Evropské problémy v oblasti veřejného zdraví
Základní informace o programu Konkrétní zaměření programu bude předmětem vyjednávání v následujících měsících a bude moci být zveřejněno až po schválení programu donory.