Zvolte si oblast:

Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 17. 1. 2022 14:00
  • Přidána příloha
  • Aktualizace základních informací
  • Přidána příloha
  • příloha - výměna
  • Doplněna roční zpráva o programu
  • Doplnění souhnných informací - factsheet
  • Přidáno APR 2020
  • Aktualizace Dohody o programu Zdraví
  • Přidány kontaktní údaje

Název programu Zdraví
Základní informace
Výše grantu 14 000 000 EUR
Spolufinancování programu 2 470 588 EUR
Hrazeno z EHP fondy 2014 - 2021
Zprostředkovatel programu

Ministerstvo financí
Odbor Mezinárodní vztahy

Kontaktní osoba

Oddělení přípravy a koordinace

Mgr. Petr Sulženko
Tel.: +420 257 042 556
E-mail: petr.sulzenko@mfcr.cz

 

Oddělení realizace, monitorování a hodnocení

Ing. Eva Procházková

Tel.: +420 257 042 361           

E-mail: eva.prochazkova@mfcr.cz

 

Centrální finanční a kontraktační jednotka

Ing. Veronika Knoblochová

Tel.: +420 257 044 558

E-mail: veronika.knoblochova@mfcr.cz  

Partner programu Ministerstvo zdravotnictví ČR
Partner programu z donorského státu Norwegian Institute of Public Health (FHI)
Cíl programu Lepší prevence a menší nerovnosti v oblasti zdraví
Programová oblast Evropské problémy v oblasti veřejného zdraví
Základní informace o programu

Program Zdraví zdůrazňuje nutnost podpory prevence a propagace v oblasti zdraví prostřednictvím příslušných opatření s cílem dosáhnout následujícího celkového cíle programu: Zlepšení prevence a snížení nerovností v oblasti zdraví. Program bude realizován prostřednictvím 3 předem definovaných projektů a projektů podpořených v rámci otevřených výzev a malého grantového schématu.

Informace ke stažení:               

Roční zpráva o programu

Executive Summary_2019: APR_CZ-Health -2019- executive_summery

Executive Summary_2020: APR-CZ-Zdraví-2020-executive summary