Zvolte si oblast:

Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence a léčby Alzheimerovy a jiných typů demence

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 26. 7. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj
Název programuZdraví
Název projektuŽivot s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence a léčby Alzheimerovy a jiných typů demence
Číslo projektuZD-MGS2-007
Realizátor projektu

Charita Ostrava

Partner projektu z donorského státu

Aldring og Helse – Nasjonal kompetansetjeneste (Norwegian National Advisory Unit on Ageing and Health)

Partner projektu z ČR

Alzheimercentrum Ostrava z.ú.
Ostravská univerzita

Status

Předpokládaný termín realizace: 1/2022 –12/2023

Další informace

Cílová skupina:

Osoby pečující o osoby s Azheimerovou chorobou nebo jinými typy demence
Veřejnost

Webové stránky:

https://www.facebook.com/charitaostrava/
https://www.ostrava.charita.cz

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 296 242 Kč

Schválený grant

4 296 242 Kč

Stručné shrnutí projektu:

V projektu je řešena problematika specifické péče o osoby trpící Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence a její dopad na neformální pečovatele. Péče je často zajišťována blízkými osobami a negativně ovlivňuje jejich život (stres, obavy o zhoršující se stav blízkých osob, časová i fyzická zátěž). Pomocí vzdělávacích aktivit se zlepší u těchto neformálních pečovatelů a rodinných příslušníků teoretické i praktické znalosti v oblasti péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence, povědomí o raných příznacích, možnostech léčby apod. 

V rámci praktických workshopů (zaměřených mimo jiné i na výživu či fyzioterapii) se jejich kompetence a dovednosti jednoznačně zvýší. Prostřednictvím individuálního poradenství bude umožněno neformálním pečovatelům konzultovat jejich vlastní problémy spojené s péčí o dementní osobu s odborníky. Naleznou s nimi vhodné a efektivní řešení. V podpůrných skupinách za účasti odborného vedení budou pečovatelé sdílet poznatky a dostanou objektivní podporu při řešení problémů. 

Vzájemnou spoluprací s partnerskými organizacemi bude vytvořeno zázemí pro tyto edukační a konzultační činnosti. V rámci partnerství s Norskou organizací věnující se této problematice dojde k výměně příkladů dobré praxe a přenosu zkušeností mezi oběma státy. Projekt využije také osvětovou kampaň, zaměřenou především na sociální sítě a virtuální prostor a akcemi pro širokou veřejnost, aby upozornil na problematiku a podpořil destigmatizaci osob trpících touto chorobou.