Zvolte si oblast:

Vznik a udržitelná činnost Aliance pacientů s diabetem ČR

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuVznik a udržitelná činnost Aliance pacientů s diabetem ČR
Číslo projektuZD-MGS3-039
Realizátor projektu

DIAKTIV CZECH REPUBLIC z. s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

DiaKar, z. ú.
Naděje pro každého z.s.
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí z.s.
Svaz diabetiků ČR, z.s.

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 12/2021 – 12/2023

Další informace

Cílová skupina: Lidé se zdravotním postižením

Webové stránky: https://www.diaktiv.cz

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 205 500 Kč

Schválený grant

4 205 500 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vznik a rozvoj organizace, která zastřeší a bude koordinovat společné zájmy organizací působících v současné době ve prospěch osob s diabetem v ČR - Aliance pacientů s diabetem ČR (APDČR). Podobná zastřešující organizace se společným zapojením pacientů s diabetem všech typů a věkových kategorií a kompletní škálou činností potřebných pro efektivní pacientskou advokacii, formulování zdravotních a návazných politik zatím v Česku chybí.

Vzhledem k aktuálnímu stavu členských základen většiny potenciálních členských organizací není v možnostech jejich vedení rozšiřovat současnou omezenou nabídku aktivit. APDČR bude činnosti potřebné a prospěšné pomáhat zajišťovat jednotlivým členským organizacím. Bude zaměstnávat profesionály v daných oblastech, aby v respektované spolupráci byla partnerem poskytovatelů i plátců zdravotní péče, zabezpečila efektivní pacientskou advokacii a systémovou účast pacientů v legislativních procesech.

Bude realizovat kontakt se státní správou, kontrolu kvality zdravotních služeb a veřejnou kontrolu systému zprostředkovávat efektivněji, než mohou jednotlivé členské organizace bez znalostně vybavených personálních kapacit.