Zvolte si oblast:

Vznik a rozvoj Národní asociace pacientských organizací (NAPO)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuVznik a rozvoj Národní asociace pacientských organizací (NAPO)
Číslo projektuZD-MGS3-016
Realizátor projektu

Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

Partner projektu z donorského státu

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (Norsko)

Partner projektu z ČR

Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z.s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.
PARENT PROJECT, z.s.
Revma Liga Česká republika

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 12/2021 – 12/2023

Další informace

Cílová skupina: Lidé se zdravotním postižením

Webové stránky: https://www.aids-pomoc.cz

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 239 776 Kč

Schválený grant

4 239 776 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vznik a rozvoj organizace zastřešující pacientské organizace působící v ČR - Národní asociace pacientských organizací (NAPO). Podobná zastřešující organizace zpřístupňující systémové zapojení pacientů napříč diagnostickými skupinami do formulování zdravotních a návazných politik zatím v Česku chybí.

Hlavními výstupy projektu bude vznik NAPO, zřízení sídla a zajištění provozu NAPO, rozšíření členské základny, zřízení hlavních informačních a komunikačních platforem pro pacientské organizace (webová stránka, sociální sítě), informační servis pro pacientské organizace (např. zřízení národního referenčního místa EUPATI) a aktivity vedoucí k posílení kapacit jednotlivých pacientských organizací.

Přípravu vzniku a rozvoje zastřešující organizace zajišťuje 11 organizací sdružených v přípravném výboru NAPO, jenž vzešel z konzultací se všemi pacientskými organizacemi v listopadu 2020. Podporu projektu a předběžný zájem o členství v NAPO projevilo doposud 69 pacientských organizací, s kterými je přípravný výbor NAPO v průběžném kontaktu.