Zvolte si oblast:

Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové chování

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 26. 7. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuVývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové chování
Číslo projektuZD-ZDOVA1-012
Realizátor projektu

Univerzita Karlova

Partner projektu z donorského státu

Folkehelseinstituttet (Norwegian Institut of Public Health)

Status

Předpokládaná doba realizace: 03/2021 – 01/2024

Další informace

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci, metodici prevence, zdravotnický personál

Webové stránky: https://cuni.cz

Celkové způsobilé výdaje projektu

14 711 759 Kč

Schválený grant

14 711 759 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Projekt cílí na posílení duševního zdraví dětí a dospívajících se zaměřením na rizikové chování dětí jako spouštěče duševního onemocnění. V rámci projektu zlepšíme záchyt a dopady duševního onemocnění u dětí prostřednictvím vzniku unikátních regionálních modelů preventivních služeb.

Stěžejním cílem projektu je proto příprava, tvorba a pilotní ověření 3 specifických a individuálně připravených preventivních vzdělávacích modulů vycházejících z evidence-based přístupů zaměřených na předcházení duševního onemocnění u dětí a dospívajících, a to dle MKN10 – látkové a nelátkové závislosti (F 10 až F 19, F 63), abúzus – zneužívání – látek nezpůsobujících závislost (F 55), poruchy příjmu potravy (F 50) a sebepoškozování, jakožto symptom posuzovaný napříč psychiatrickým spektrem.

Vytvoříme propojenou funkční komunikační platformu, identifikujeme chybějící nástroje pro práci s cílovou skupinou (děti, dospívající, rodiče), vytvoříme základní modul odpovídající jejich principům a potřebám, provedeme školení profesionálů (realizace preventivních aktivit, provádění včasné diagnostiky a intervence za účelem minimalizace rozvoje dalších rizik), vytipujeme a vyškolíme školitele nových modulů. Moduly budou pilotně implementovány a ověřeny (dle individuálních potřeb ve 3 odlišných lokalitách ČR – v Praze (městská část Praha 11) a ve dvou lokalitách v Moravskoslezském kraji (bývalé okresy Orlová a Havířov). Zapojíme profesionály, kteří působí v oblasti vzdělávání, výchovy, prevence (všeobecná, selektivní, indikovaná), diagnostika a léčebná péče.

Jedná se o pedagogické pracovníky, školní metodiky prevence, školní psychology, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, pediatry, praktické lékaře, zdravotní sestry, příslušníky Policie ČR, strážníky městské a obecné policie, kurátory OSPODu a sociální pracovníky. Dále se projekt zaměřuje na informační a osvětové kampaně pro odbornou i laickou veřejnost.