Zvolte si oblast:

Včasná podpora - posílení duševního zdraví dětí a dospívajících prostřednictvím včasné podpory

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 26. 7. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuZdraví
Název projektuVčasná podpora - posílení duševního zdraví dětí a dospívajících prostřednictvím včasné podpory
Číslo projektuZD-MGS1-031
Realizátor projektu

Práh jižní Morava, z.ú.

Partner projektu z donorského státu

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Norwegian university of science and technology)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 01/2022 –08/2023

Další informace

Cílová skupina:

Děti a dospívající s rizikem rozvoje psychických problémů nebo s již příznaky duševní nemoci; jejich blízcí
Pedagogičtí pracovníci 
Poradenští pracovníci 
Zdravotničtí pracovníci 

Webové stránky:

https://www.prah-brno.cz/ 
https://www.facebook.com/prahjiznimorava

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 294 875 Kč

Schválený grant

5 294 875 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zlepšení duševní zdraví dětí a dospívajících (11-19 let) ve městě Brně prostřednictvím vytvoření specifického programu zahrnujícího včasnou detekci, včasné intervence a následnou podporu po hospitalizaci. Transfer znalostí norského partnera povede ke zlepšení detekce rozvíjejících se psychických potíží na školách a včasného navázání dětí a dospívajících na zdravotně-sociální Tým včasné podpory poskytující včasnou podporu přístupem Otevřeného dialogu a to jak na školách, tak i na vybraném lůžkovém zařízení.  

Včasná detekce na školách bude probíhat jak prostřednictvím spolupracující sítě pedagogických pracovníků, tak i prostřednictvím cílené nabídky podpory atraktivní formou komiksu. Tým bude aktivně spolupracovat s Dětským a dorostovým oddělením Psychiatrická klinika FN Brně, prostřednictvím síťových setkání se navazovat na hospitalizované děti/dospívající a jejich blízké a následně pomáhat dětem a dospívajícím po hospitalizaci v procesu zotavení. 

Vzdělávání a konzultace Týmu včasné podpory s norským partnerem povedou k zvýšení kompetencí členů týmu v přístupu Otevřeného dialogu, který klade důraz na flexibilní a intenzivní podporu nejen pro člověka procházejícího krizí, ale také pro jeho blízké. Snaží se posílit přirozené zdroje vzájemné podpory, které se nacházejí v rodině a širší komunitě. Tým bude složený z case managerů (psych.sestry, sociální pracovník), psychologů, konzultujícího pedopsychiatra. 

Tým bude spolupracovat s dalšími zdravotnickými a sociálními službami a pedagogickými zařízeními a bude využívat získané znalosti v oblasti síťových setkání a v přístupu Otevřeného dialogu pro přímou podporu dětí a dospívajících. Prostřednictvím programu dojde k posílení duševního zdraví dětí a dospívajících, které jim umožní zvýšení kvality života, udržení důležitých sociálních vazeb, dokončení školní docházky a/nebo nalezení odpovídající společenské role. Program tedy bude přispívat ke snížení rizika chronifikace duševních obtíží.