Zvolte si oblast:

Tým duševního zdraví pro děti a adolescenty v ORP Kutná Hora: vznik, pilotní provoz a multidisciplinární program

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 4. 2022
  • Aktualizace informaci (web)

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuTým duševního zdraví pro děti a adolescenty v ORP Kutná Hora: vznik, pilotní provoz a multidisciplinární program
Číslo projektuZD-ZDOVA1-022
Realizátor projektu

Základní škola Zruč nad Sázavou

Partner projektu z donorského státu

Ostbytunet Center for Treatment and Professional Development in Child Psychiatry (Norway)

Partner projektu z ČR

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
ZŠ Kamenná Stezka, Kutná Hora

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 04/2021 – 06/2023

Další informace

Cílová skupina: Učitelé, poradenští pracovníci, žáci, rodiče

Webové stránky:

https://www.dusevnizdraviprodeti.cz/
https://www.facebook.com/groups/368621174846156
https://www.instagram.com/dusevnizdraviprodeti/

Celkové způsobilé výdaje projektu

14 906 000

Schválený grant

14 906 000

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je podpořit psychické zdraví a pohodu dětí a adolescentů v oblasti obce s rozšířenou působností Kutná Hora (dále ORP), a tím zlepšit přístup k relevantním službám v místě aj. Předmětem je vznik a dvouleté působení týmu DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PRO DĚTI A ADOLESCENTY (dále TDZ) s multidisciplinární působností mezi poskytovateli specifických služeb (školy a školní poradenství, soc. práce, zdravotnictví aj.). Tento model plně odpovídá strategii reformy psychiatrické péče v ČR.

Působnost TDZ bude zejména v oblasti prevence, vzdělávání cílových skupin (dětí a adolescentů, rodičů, učitelů, poradenských pracovníků aj.) a v podpoře destigmatizace duševního onemocnění. Silnými aspekty projektu je vzdělávání oborových expertů a transfer efektivního diagnosticko-intervenčního přístupu.

Projekt má pět aktivit se synergickým efektem:

  • Sestavení TDZ v ORP Kutná Hora, vznik zázemí pro jeho působení
  • 2leté pilotní působení TDZ v ORP Kutná Hora (2 podtýmy)
  • Přenos a etablování diagnosticko-intervenčního přístupu Neurosekvenční model© do podmínek ČR
  • Vzdělávání pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ v ROP Kutná Hora: akreditovaný 2 denní kurs s návaznou sérií on-line konzultací
  • 2 destigmatizační kampaně Týdny duševního zdraví pro širokou veřejnost, 2 odborná sympózia

Partnerem je společnost Ostbytunet Center for Treatment and Professional Development in Child Psychiatry (Oslo, Norsko), provozující psychiatrické zařízení pro děti a mládež spojující kliniku, školu a stacionář. Předmětem spolupráce bude přenos a etablování diagnosticko-intervenčního přístupu Neurosekvenční model©, se kterým má norský partner dlouholeté zkušenosti, do ČR.

Dalšími partnery jsou: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje a ZŠ Kamenná Stezka, Kutná Hora.