Zvolte si oblast:

Těhotenství bez psychosociálního stresu – nejčasnější prevence duševních poruch a toxického stresu u dětí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 9. 2. 2024
  • Aktualizace informací
  • Doplnění odkazů a fotogalerie

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuTěhotenství bez psychosociálního stresu – nejčasnější prevence duševních poruch a toxického stresu u dětí
Číslo projektuZD-ZDOVA1-018
Realizátor projektu

Národní ústav duševního zdraví

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Úsměv Mámy, z.s.

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 02/2021 – 01/2024

Další informace

Cílová skupina: Ještě nenarozené děti a děti časně po porodu, těhotné ženy a matky, peer konzultantky v oblasti perinatálního duševního zdraví, odborníci

Webové stránky:

https://perinatal.cz/
https://www.facebook.com/Perinatal.cz
https://www.instagram.com/perinatal.cz/

Článek o projektu: Jak vykouzulit úsměv mámy? Průlomový projekt Perinatal.cz se zabývá ženskou psychikou během těhotenství a mateřství

Krátké video k příležitosti ukončení projektu: https://www.facebook.com/reel/729249985255124

Osvětová videa:

https://www.facebook.com/100075970788019/videos/894655328310667

https://www.facebook.com/Perinatal.cz/videos/668314132156663

Celkové způsobilé výdaje projektu

10 918 753 Kč

Schválený grant

10 918 753 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Projekt je zaměřen na děti, které jsou v těhotenství nebo po porodu vystaveny působení toxického psychosociálního stresu přítomného u jejich matek. Tyto děti jsou tak kvůli psychosociálnímu stresu u svých matek v riziku, že se u nich vyvine duševní porucha nebo budou mít narušený psychosociální vývoj.

V ČR neexistuje prevence psychosociálního stresu u žen, plnící i preventivní roli v rozvoji duševních poruch u jejich dětí. Duševní poruchy u rodičů jsou v ČR stigmatizovány, což brání tomu, aby rodiče vyhledávali péči.Tuto situaci chceme změnit, a proto:

  1. vytvoříme a pilotně ozkoušíme screeningový program psychosociálního stresu u žen v těhotenství a po porodu v gynekologických ambulancích
  2. napojíme screeningový program na námi vytvořený integrovaný krokový systém péče, zahrnující peer podporu, který pilotně ozkoušíme
  3. uspořádáme informační a destigmatizační aktivity na téma: „Těhotenství bez psychosociálního stresu – základ pro zdravý vývoj dítěte.“

Cílem projektu je přinést otestované metodiky nových opatření, díky kterým můžeme zachytit ženy zažívající psychosociální stres v těhotenství a po porodu a tento stres u nich snižovat. Takto budeme snižovat i stres, kterému jsou vystaveny jejich děti. Dalším cílem je rozšíření povědomí společnosti v ČR o problematice duševních poruch u rodičů a snížit stigma s ní spojené. Náš projekt je v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví 2020-2030 a Probíhající reformou psychiatrické péče.

Z realizace předkládaného projektu a jeho výstupů budou profitovat děti, které jsou zasažené výskytem psychosociálního stresu a duševních poruch u svých matek v těhotenství a po porodu. Projekt je realizován v partnerství s pacientskou organizací Úsměv Mámy, která si buduje specifické know how o cílové skupině již od roku 2014. Národní ústav duševního zdraví spolupracuje s Úsměvem Mámy na agendě duševního zdraví žen v těhotenství a po porodu od roku 2019.