Zvolte si oblast:

Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 12. 4. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Plzeňský kraj
Název programuZdraví
Název projektuSystematická podpora duševního zdraví v adolescenci
Číslo projektuZD-ZDOVA1-013
Realizátor projektu

Západočeská univerzita v Plzni

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,Plzeň,sady 5.května 42

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 05/2021 –04/2024

Další informace

Cílová skupina: Adolescenti (15 –19 let) a adolescenti s duševními potížemi/nemocí

Webové stránky:

https://old.zcu.cz/pracoviste/ipc/projektova-cinnost/Podpora-dusevniho-zdravi/
https://bezbarier.zcu.cz/o-nas/poduz/
https://www.facebook.com/div.nej.zcu
http://instagram.com/div_nej_

Celkové způsobilé výdaje projektu

9 626 080 Kč

Schválený grant

9 626 080 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Kapacity regionálních služeb podporujících duševní zdraví dětí a mladistvých, stejně jako péče o jedince s duševním onemocněním z této cílové skupiny, jsou nedostačující.  Projekt posílí povědomí o tématech duševního zdraví a nemoci, destigmatizuje téma, podpoří šíření dobré praxe a celkově rozšíří nabízené služby v Plzeňském kraji. 

Rošíříme edukativní, preventivní a destigmatizační aktivity pro studenty na školách s cílem zvýšit povědomí o duševním zdraví a přispějeme k destigmatizaci lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

Zabezpečíme ucelené vzdělávání pedagogických pracovníků a osob pracujících s dětmi a mladistvými s důrazem na primární prevenci v oblasti duševního zdraví a destigmatizaci tématu duševního onemocnění a to ve spolupráci s partnerem projektu „Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola, Plzeň, sady 5. května 42.“

Zefektníme stávající poradenské a terapeutické služby psychologické poradny při Západočeské univerzitě v Plzni rozšířením konzultačních hodin a zavedením nových metod a přístupů (krizový chat, e-mailové poradenství, recovery přístup). Učiníme tak poradnu nízkoprahovější ve smyslu dostupnosti a anonymity. 

Veškeré aktivity projektu jsou provázané tak, aby vznikl efektivní a funkční systém preventivní podpory pro děti a mladistvé v rámci duševního zdraví a posílily se nabízené služby v Plzeňském regionu s důrazem na rozvoj zdravé nestigmatizující společnosti.