Zvolte si oblast:

Studio 27 představuje pacientské hnutí peerů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuStudio 27 představuje pacientské hnutí peerů
Číslo projektuZD-MGS3-031
Realizátor projektu

Studio 27 - zaostřeno na duši, z.s.  

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Fokus Praha z.ú.
P3 – People, Planet, Profit

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 1/2022 – 12/2023

Další informace

Cílová skupina:

Veřejnost
Lidé s duševními problémy

Webové stránky:

https://www.studio27.cz
https://www.facebook.com/Studio27zaostreno

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 761 982 Kč

Schválený grant

3 761 982 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Celkovým cílem projektu je podpořit a stabilizovat pacientskou organizaci Studio 27 - zaostřeno na duši, z.s. a umožnit jí tak vykonávat její poslání, kterým je zaměstnávat lidi s duševními problémy na intelektuálních pozicích. Prostřednictvím původní osvětové informační kampaně „PEER pomáhá“ působit na změnu postojů veřejnosti k pacientům psychiatrie, změnit rozložení sil v oblasti péče o duševní zdraví od hierarchického směrem k rovnoprávnému a posílit pozici peer pracovníků v systému.

Peerové přináší unikátní vklad do diskuze o duševním zdraví, založený na osobní zkušenosti s onemocněním a na jejich cestě k zotavení. Skrze posílení peer pracovníků a jejich poslání dojde k rehabilitaci pacientského pohledu, k nastolení důvěry a sounáležitosti mezi pacienty s duševními problémy. Tím projekt přispěje ke společenské změně, jejíž potřebu dnes cítí všichni, ale nikdo vlastně neví, jak by měla proběhnout. Zvýší se informovanost veřejnosti o duševním zdraví se zvláštním zřetelem k osobnostem peerského hnutí.

Projekt Studia 27 je v souladu se záměry Národního akčního plánu pro duševní zdraví 2020 - 2030. Je také součástí snah o komunitní a demokratický přístup k otázkám duševního zdraví, prostřednictvím osvěty a propagace této oblasti dosahuje sice nenápadných, ale hlubokých změn.