Zvolte si oblast:

Stabilizace a profesionalizace spolku Revma Liga Česká republika, z.s.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuStabilizace a profesionalizace spolku Revma Liga Česká republika, z.s.
Číslo projektuZD-MGS3-019
Realizátor projektu

Revma Liga Česká republika, z.s.

Partner projektu z donorského státu

Norsk Revmatikerforbund (Norsko)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 12/2021 – 12/2023

Další informace

Cílová skupina: Lidé se zdravotním postižením

Webové stránky: https://www.revmaliga.cz/

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 446 500 Kč

Schválený grant

3 446 500 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Revma liga, z.s. se zaměřuje na cílovou skupinu pacientů s revmatickým onemocněním. Z posouzení procesů ve spolku vyplývá, že neexistuje dostatečná personální kapacita organizace tak, aby mohlo být dosaženo poměrně ambiciózních cílů. Pokud se má organizace nadále rozvíjet a nabízet své služby, je nutná její profesionalizace nevyhnutelně obnášející rozšíření kmenového týmu o alespoň dvě nové pozice.

Hlavní výstupy projektu v úrovni plánovací a přípravné budou směřovat do oblasti stanovení strategie organizace na dobu 5 let, z toho vyplývající revize a příprava plánů pro zajištění kvality služeb pro pacienty, ve vztahu k odborné veřejnosti a legislativě, revize a plán aktivit v oblasti osvěty a prevence, financování organizace, marketingu a PR a dalších.

Pilotní aktivity projektu zahrnují

  • vytvoření cvičebního modulu pro pacienty. Cvičební modul bude zaměřen na zlepšení fyzické kondice pacienta a na jeho rozvoji v této oblasti.
  • realizaci kroků k implementaci evropské Revma mapy. Ta má za cíl zmapovat úroveň lékařské péče o revmatiky, ale také pomoci ji v mnoha ohledech zlepšit.
  • plán strategie webinářů na roky 2022 a 2023 a obsah dvou nových jednodenních workshopů.
  • vytvoření telefonní linky pro pacienty.