Zvolte si oblast:

Saste Roma – rozvíjíme zdraví ve vyloučených lokalitách

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 26. 7. 2022
  • Přidán odkaz na videoklip
  • Aktualizace informací
  • Aktualizace informací (web, sociální sítě)

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuSaste Roma – rozvíjíme zdraví ve vyloučených lokalitách
Číslo projektuZD-ZDOVA2-002
Realizátor projektu

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Fakultní nemocnice Brno
Masarykův onkologický ústav

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 04/2021 – 12/2023

Další informace

Cílová skupina:

a) Romové
b) Děti a dospívající
c) Starší lidé

Webové stránky: 

Sociální sítě: 

Video:

Celkové způsobilé výdaje projektu

15 295 690 Kč

Schválený grant

15 295 690 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Zdraví obyvatelstva v sociálně vyloučených komunitách je dlouhodobě ve špatném stavu. Důvodem je nejen špatná dostupnost zdravotní péče, ale také nízká informovanost obyvatelstva o prevenci a příznacích nemocí. Cílem předkládaného projektu SASTE ROMA (Zdraví Romové) je vývoj a implementace nástrojů zaměřených na posílení prevence specifických přenosných a nepřenosných onemocnění v romské komunitě.

Odborníci z FN u sv. Anny, FN Brno a Masarykova onkologického ústavu vytvoří online audiovizuální edukační platformu, která předá školním dětem i dospělé populaci nejdůležitější informace o včasném rozpoznání choroby a správné reakci. Ve spolupráci s Mediátory zdraví Státního zdravotního ústavu vytvoříme tištěné i audiovizuální informační materiály a zorganizujeme kulturně-osvětové akce. Těmito aktivitami cílíme na děti i dospělou populaci.

Kampaň v rámci projektu SASTE ROMA zahrne nejzávažnější onemocnění, a to především kardiovaskulární a cerebrovaskulární onemocnění, onkologická onemocnění dospělých i dětí, deprese a další duševní choroby, plicní onemocnění, diabetes, hypertenzi a infekční choroby jako hepatitida, TBC, COVID-19 a sexuálně přenosné choroby.

Součástí projektu je zhodnocení intervence v rovině proveditelnosti a efektu na zvýšení zdravotní gramotnosti. Projekt svými aktivitami také přispívá k boji proti diskriminaci.

Osvětový klip o mrtvici můžete zhlédnout zde.