Zvolte si oblast:

Rodinná terapie jako způsob řešení poruch ve výživě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 26. 7. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Ústecký kraj
Název programuZdraví
Název projektuRodinná terapie jako způsob řešení poruch ve výživě
Číslo projektuZD-MGS1-013
Realizátor projektu

Centrum podpory zdraví, z.ú.

Partner projektu z donorského státu

SPISFO - Spiseforstyrrelsesforenigen (The Eatingdisorder Association)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaný termín realizace: 12/2021 – 12/2023

Další informace

Cílová skupina:

a) Děti a mládež
b) Mladí dospělí
c) Veřejnost

Webové stránky:

https://www.cepoz.cz 
https://www.facebook.com/centrumpodporyzdravi

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 814 180 Kč

Schválený grant

4 744 180 Kč

Stručné shrnutí projektu:

V naší výkonově orientované společnosti se často potýkáme s problémy ohledně výživy a stravování. Objevuje se stále více rodin s potížemi v oblasti poruch ve výživě (zejména poruchy příjmu potravy a obezita). Do řešení těchto problémů jsou zapojeni vysoce specializovaní odborníci z různých oborů, nicméně stále mezi nimi není dostatečně zastoupen rozměr rodinných vztahů.

Cílem projektu je vybudovat dětské terapeutické centrum pro řešení poruch ve výživě s důrazem na větší využití rodinné terapie. Změnou přístupu v léčbě chceme přispět ke snížení pravděpodobnosti dalšího prohlubování těchto problémů u dětí a dospívajících Ústeckého kraje.

Ke změně stávajícího stavu přispěje projekt realizací čtyř klíčových aktivit: 

  1. V oblasti terapie počínajícího či již rozvinutého onemocnění chceme poskytovat individuální rodinnou terapii v rodinách, které se s tímto počínajícím či již rozvinutým onemocněním potýkají. 
  2. Druhá aktivita se zaměřuje na  zvýšení komunikačních dovedností rodičů z takto zasažených rodin formou pravidelných polootevřených skupin. 
  3. Odbornou veřejnost chceme informovat formou 2 seminářů o širokých možnostech využití rodinné terapie pro efektivní řešení poruch ve výživě.    
  4. V rámci čtvrté aktivity jsou poskytovány další odborné konzultace dle individuálních potřeb klienta (nutriční terapeut, kondiční trenér, případně další).   

Do projektu bude zapojen norský partner, jehož dlouholeté zkušenosti v této oblasti chceme sdílet a využívat.