Zvolte si oblast:

Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 2. 2. 2024
  • Aktualizace textu
  • Aktualizace odkazu (web, sociální sítě)
  • Aktualizace odkazu (web), vložení tiskové zprávy
  • Aktualizace odkazu - článek o vyhodnocení projektu

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuProgram pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“
Internetové stránky projektu

Web projektu: https://triplep.cz/

Číslo projektuZD-PDP1-001
Realizátor projektu

Ministerstvo zdravotnictví

Partner projektu z donorského státu

UiT The Arctic University of Tromso, RKBU North

Partner projektu z ČR

Centrum pro média, ekologii a demokracii

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 11/2020 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Děti a mládež (0-17 let), veřejnost

Webové stránky: https://triplep.cz/

Sociální sítě: https://www.instagram.com/triplep_cz/

 

Závěrečná konference projektu:

tisková zpráva: TZ - TripleP - Program pozitivního rodičovství (.PDF, 186 kB)

reel: https://www.facebook.com/reel/195262846952834/?s=fb_shorts_tab&stack_idx=0

 

Článek - zkušenosti terapeutů i rodičů: Tři roky pozitivního rodičovství v ČR. Jaká je zkušenost rodičů i odborníků s programem Triple P?

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

27 556 844 Kč

Schválený grant

27 556 844 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Co je Triple P?

Když se stanete rodičem, očekává se, že ihned budete odborníkem. Ale všichni rodiče se čas od času potýkají s problémy – a to je oblast, kde může Triple P – Program pozitivního rodičovství pomoci. Triple P je světově uznávaný program, který vám dá dovednosti potřebné k vybudování pevných rodinných vztahů, zvládání nevhodného chování a předcházení problémům předtím, než se vyskytnou.

Triple P učí rodiče dovednosti, které potřebují k tomu, aby vychovali sebevědomé zdravé děti a dospívající a vybudovali pevnější rodinné vztahy. Neříká lidem, jakým mají být rodičem. Spíše jim dává jednoduché a praktické strategie, které mohou přizpůsobit svým vlastním hodnotám, přesvědčením a potřebám. Přínosy bývají ohromné a dlouhodobé. Jde o to, aby Triple P pracoval pro vás.

Co získáte díky Triple P?

Tři P v „Triple P“ znamenají „Positive Parenting Program, v češtině „Program pozitivního rodičovství“, což znamená, že váš rodinný život bude mnohem příjemnější.

Triple P vám pomůže:

  • Vychovávat šťastné a sebejisté děti.
  • Zvládat nevhodné chování, aby si všichni členové rodiny více užívali života.
  • Stanovit si pravidla a postupy, které všichni respektují a dodržují.
  • Podporovat chování, které se vám líbí.
  • Pečovat o sebe jako o rodiče.
  • Být si jistí, že děláte správnou věc.

 
Projekt je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož cílem je zavedení programu Triple P do českého prostředí. Projekt „Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“ je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP a spolufinancován ze státního rozpočtu. 

Více o Triple P

Triple P je jedním z nejúčinnějších rodičovských programů na světě založený na důkazech vycházejících ze soustavného vědeckého výzkumu. Triple P byl vyvinut klinickým psychologem profesorem Mattem Sandersem a jeho kolegy na australské univerzitě v Queenslandu a byl testován s tisíci rodinami během více než čtyřiceti let soustavného výzkumu. 980 studií a publikovaných prací, včetně více než 335 evaluačních studií, z nichž 172 jsou randomizované kontrolované studie, prokázalo, že funguje napříč kulturami, socioekonomickými skupinami a v mnoha různých rodinných strukturách.