Zvolte si oblast:

Profesionalizace Sdružení mladých sklerotiků, z.s.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuProfesionalizace Sdružení mladých sklerotiků, z.s.
Číslo projektuZD-MGS3-012
Realizátor projektu

Sdružení mladých sklerotiků, z.s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 12/2021–12/2023

Další informace

Cílová skupina:

Lidé se zdravotním postižením

Webové stránky:

https://www.mladisklerotici.cz
https://cs-cz.facebook.com/Mladisklerotici/

Celkové způsobilé výdaje projektu

2 934 000 Kč

Schválený grant

2 934 000 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt má za cíl podporu běžné agendy spolku a podporu organizace při pořádání osvětových edukačních celorepublikových setkání, popularizaci zdravého životního stylu s nabídkou  vhodných sportovních aktivit.

Projekt má též za cíl podpořit získávání a následné publikování ověřených informací, propagování, distribuci vlastních unikátních publikaci o roztroušené skleróze, o  vhodném stravování a cvičeni vhodném při této nemoci. Dále organizování projektu MS Buddy zaměřeného na podporu nově diagnostikovaných pacientů s roztroušenou sklerózou.