Zvolte si oblast:

Profesionalizace a restrukturalizace spolku PARENT PROJECT

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuProfesionalizace a restrukturalizace spolku PARENT PROJECT
Číslo projektuZD-MGS3-034
Realizátor projektu

PARENT PROJECT, z.s.

Partner projektu z donorského státu

Frambu Foundation (Norsko)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 1/2022 – 12/2023

Další informace

Cílová skupina:

Veřejnost
Lidé se zdravotním postižením

Webové stránky:

https://www.parentproject.cz/
https://www.facebook.com/parentproject.cz

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 178 627 Kč

Schválený grant

4 178 627 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

PARENT PROJECT, z.s. je pacientská organizace založená v roce 2001 rodiči dětí se svalovou dystrofií Duchenne/Becker. Spolek se věnuje advokacii, přímé podpoře rodin a terénní péči, vzdělávání a osvětě, spolupráci s odborníky z ČR i zahraničí a organizaci pobytových akcí.

Tým organizace nyní tvoří rodiče pacientů a odborný tým ve složení lékařka, psycholožka, fyzioterapeutka, sociální pracovnice a ergoterapeutka. V současné chvíli jsou všichni pracovníci nezastupitelní a organizace tak bez posílení personálních kapacit nemá kapacitu dále rozvíjet poskytované služby.

Cílem projektu je restrukturalizace do takové podoby, kdy bude zajištěno profesionální vedení organizace, projektů, personální management a zároveň dlouhodobá finanční udržitelnost.

Klíčovými aktivitami projektu jsou

  1. posílení personálních kapacit,
  2. rozvoj kvality a profesionality služeb,
  3. pacientská advokacie a akcelerace networkingu a
  4. publicita projektu.