Zvolte si oblast:

Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 12. 4. 2022
  • Aktualizace informací (webové stránky, fotografie)

Projekt
Kraj Královehradecký kraj
Název programuZdraví
Název projektuPosilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností
Číslo projektuZD-ZDOVA1-007
Realizátor projektu

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 05/2021 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Děti a mládež (0-17)

Webové stránky:

https://www.poradenstvikhk.cz/dusevnizdravi/
https://www.facebook.com/Projekt-podpory-duševního-zdraví-dětí-a-dospívajících-110739811232938/?ref=pages_you_manage

Celkové způsobilé výdaje projektu

8 578 092 Kč

Schválený grant

8 578 092 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Výzkumy ukazují, že jsou žáci se závažnou poruchou chování a psychickými onemocněními nejnáročnější skupinou, kterou učitelé vzdělávají. Učitelé v oblasti jejich podpory však pociťují nedostatek kompetencí a dlouhodobě deklarují potřebu dalšího vzdělávání a metodického vedení.

Výzkumy také říkají, že výuka sociálně-emočního učení spolu se zvyšováním gramotnosti v oblasti duševního zdraví může dětem i dospívajícím poskytnout takové schopnosti a vědomosti, které jim umožní naplnit svůj potenciál a právo na uspokojivý a kvalitní život. Zároveň se u nich snižuje riziko rozvoje psychických obtíží.

V rámci projektu bude zprostředkováno 80 pedagogickým pracovníkům škol a školského poradenského zařízení Královéhradeckého kraje vzdělávání zaměřené na zvýšení znalostí a kompetencí v oblasti duševního zdraví. Do projektu bude zapojeno 25 škol, v nichž bude poskytována metodická podpora pedagogům prostřednictvím vzdělávání, kazuistických seminářů a supervizí. Pro přímou práci s dětmi budou zpracovány 2 metodiky psychoedukativní výchovy a tréninkového programu pro zvýšení podpory duševního zdraví, které buď v rámci školního vyučování, nebo v rámci volnočasových aktivit absolvuje 2000 účastníků.

V závěru projektu bude uspořádána krajská konference s názvem Možnosti rozvoje duševního zdraví ve školství, na které budou prezentovány výstupy projektu a příklady dobré praxe.