Zvolte si oblast:

Pomáhejme lépe

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuPomáhejme lépe
Číslo projektuZD-MGS3-043
Realizátor projektu

LÍP A SPOLU, z.s.   

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 12/2021 – 12/2023

Další informace

Cílová skupina: Lidé s duševními problémy

Webové stránky: https://www.lipaspolu.cz

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

2 827 173 Kč

Schválený grant

2 827 173 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt je zaměřen na posílení role pacientské organizace LÍP A SPOLU, z.s. a zlepšení života lidí s poruchami autistického spektra.

V současné době u nás stále není efektivní podpora lidí s autismem a jejich rodin všude dostatečná a systematická. Důvodem jsou například chybějící, málo kvalitní, nebo kapacitně přetížené služby v oblasti zdravotní, sociální i vzdělávání. Ze strany některých rodičů, pedagogů a veřejnosti může přetrvávat neznalost a mylné představy ohledně autismu. Projektem přispějeme k řešení situace několika způsoby.

V rámci projektu dojde k navýšení počtu pracovníků spolku, kteří budou také proškoleni. Budou rozšířeny a zkvalitněny služby poskytované dětem i dospělým s autismem a jejich rodinám. Proběhnou letní pobytové tábory pro děti s neurovývojovými poruchami a víkendové rekondiční pobyty.

Projekt se také zaměří na osvětu a destigmatizaci lidí s autismem a zároveň bude spolupracovat s těmi, kterých se tato porucha týká. Se studenty pedagogických fakult vysokých škol budou ve dvou setkáních diskutovat mladí lidé s autismem. Budou publikovány příspěvky v online magazínu ATYP a vydán sborník, na němž budou lidé s autismem spolupracovat.

Z aktivit projektu budou mít prospěch především děti i dospělí s autismem, dále jejich rodiče, pedagogové i veřejnost.