Zvolte si oblast:

Podpora včasné diagnostiky a neformální péče o lidi s demencí ve Středočeském kraji

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 26. 7. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Středočeský kraj
Název programuZdraví
Název projektuPodpora včasné diagnostiky a neformální péče o lidi s demencí ve Středočeském kraji
Číslo projektuZD-MGS2-009
Realizátor projektu

Dementia I.O.V., z.ú.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 1/2022 –12/2023

Další informace

Cílová skupina:

Lidé s nepřenosnými nemocemi
Veřejnost

Webové stránky:

https://www.dementia.cz/ 
https://www.facebook.com/dementiacz

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 299 676 Kč

Schválený grant

5 299 676 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem tohoto projektu je zvýšit obecné povědomí o demenci, o problémech, které tento syndrom přináší, i o možných přístupech k jejich řešení. Projekt se zaměřuje jak na širokou veřejnost, tak na rodinné pečující, kteří nesou hlavní tíhu náročné péče o nemocné. Osvětu veřejnosti podpoří nový, unikátní koncept zážitkového kurzu, pojatý jako mobilní úniková hra, a interaktivní výstava, která bude otevřena ve 12 městech SČ kraje. 

Velký důraz klademe na vzdělávání rodinných pečujících, pro které uspořádáme v rámci projektu místní svépomocné skupiny a tematické workshopy; dále jim umožníme edukaci prožitkem v podpůrných centrech a obohacení znalostí zábavnou formou prostřednictvím interaktivní PC hry, včleněné do programu iSupport ((který v současném roce organizace Dementia implementuje na podmínky ČR ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) a Ministerstvem zdravotnictví (MZČR)). 

Veškeré tyto aktivity budou mít podstatný pozitivní dopad na včasnou diagnostiku demence, na snížení zátěže rodinných pečujících, i na kvalitnější péči, poskytovanou nemocným.