Zvolte si oblast:

Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuPodpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích
Internetové stránky projektu

https://cosiv.cz/cs/
https://www.facebook.com/o.s.cosiv

 

Číslo projektuZD-MGS1-020
Realizátor projektu

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

Partner projektu z donorského státu

Stiftelsen Alternativ til Vold (Norsko)

Partner projektu z ČR

Centrum LOCIKA, z.ú.
Mateřská škola Šestajovice, okres Praha-východ
Střední škola technická, Most,
Základní škola, Most, Okružní 1235

 

Status

Předpokládaná doba realizace: 12/2021–12/2023

Další informace

Cílová skupina: děti a mládež, mladí dospělí (18–29 let)

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 300 000 Kč

Schválený grant

5 300 000 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je podpora duševního zdraví dětí a adolescentů v rámci školního vyučování a primární prevence duševních onemocnění a násilí v blízkých vztazích. Projekt bude probíhat prostřednictvím 3 aktivit se synergickým efektem.

První aktivitou je metodika Resilience, Rights And Respectfull Relationships (Odolnost, Práva a Respektující vztahy) / a její adaptace do českého vzdělávacího systému. Tato komplexní metodika vyvinutá v Austrálii zahrnuje 8 praktických příruček pro učitele. Zaměřuje se na socio-emoční učení a respektující vztahy. Témata jsou přizpůsobena pro různé stupně vzdělávání (od mateřských, přes základní až po střední školy).

Druhou aktivitou je implementace adaptované metodiky RRRR metodiky do výuky na 3 pilotních školách ve školním roce 2022-23 ve spolupráci s implementačními týmy pilotních škol.

Třetí aktivitou je film Home, sweet home s metodikou zaměřenou na domácí násilí a prevenci tohoto negativního jevu a adaptace filmu a metodiky do podmínek ČR. Realizace aktivity bude probíhat ve spolupráci s norským partnerem.

Partnerem projektu je norská organizace Alternativ til vold (Alternativa k násilí), poskytující psychologickou pomoc a profesionální expertízu k tématu násilí se zaměřením na domácí násilí.