Zvolte si oblast:

Pevná síť podpory

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuPevná síť podpory
Číslo projektuZD-MGS3-021
Realizátor projektu

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 1/2022 – 12/2023

Další informace

Cílová skupina: Lidé se zdravotním postižením

Webové stránky:

http://www.spmpcr.cz
www.facebook.com/spmpcr

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 444 752 Kč

Schválený grant

3 444 752 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Předkládaný projekt přispívá k posílení personálních i odborných kapacit organizace, která sdružuje lidi s mentálním postižením a jejich pečující na území celé ČR. Projekt vychází z platné strategie spolku a z potřeb členů, kteří se sdružují v lokálních pobočných spolcích na území Moravy a Slezska.

Projekt reaguje na následující potřeby rozvoje organizace:

  1. Zajištění stabilního vícezdrojového financování aktivit spolku posílením fundraisingových aktivit cílených na drobné a firemní dárce.
  2. Rozšíření kompetencí managementu spolku v oblasti budování vztahů s veřejností, advokacie, udržitelného financování a fundraisingu.
  3. Rozvoj podpůrných aktivit a služeb pro pobočné spolky z Moravy a Slezska.
  4. Potřeba být slyšet. Prostřednictvím lokálních informačních kampaní podpoří projekt hlas místních členů - rodin s lidmi s mentálním či kombinovaným postižením a lidí s postižením samotnými.

Díky realizaci projektu se posílí odborné kapacity a kompetence spolku, rozšíří se jeho personální kapacita zapojením fundraisera a lokálních koordinátorů, vytvoří se model efektivní a funkční spolupráce s pobočnými spolky a Společnost dokáže lépe reagovat na jejich lokální potřeby.