Zvolte si oblast:

Monitoring a posilování duševního zdraví dětí a adolescentů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 4. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuMonitoring a posilování duševního zdraví dětí a adolescentů
Číslo projektuZD-ZDOVA1-025
Realizátor projektu

Národní ústav duševního zdraví

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Univerzita Palackého v Olomouci

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 05/2021 – 03/2024

Další informace

Cílová skupina: Děti a mládež, studenti

Webové stránky:

https://www.vsechpetpohromade.cz/
https://www.facebook.com/supremementalhealth
https://www.instagram.com/supreme.mh/

Celkové způsobilé výdaje projektu

14 904 900 Kč

Schválený grant

14 904 900 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Hlavní cílem projektu je podpora duševního zdraví a well-beingu dětí skrze zavedení systému monitorování a posilování duševního zdraví dětí a adolescentů v ČR a dále skrze implementaci a evaluaci programu „Všech pět pohromadě“ v rámci škol v ČR. Projektem navazujeme na naši dlouhodobou snahu posílení duševního zdraví, což je i hlavním posláním Národního ústavu duševního zdraví..

Ve prospěch tohoto hlavního cíle:

  1. nastavíme systém monitoringu duševního zdraví ve školských institucích, který umožní také evaluaci relevantních preventivních programů;
  2. realizujeme a ověříme program sociálně-emočního učení a duševní gramotnosti, který byl vyvinut a pilotně testován v Národním ústavu duševního zdraví v rámci již úspěšně zrealizovaného projektu.

Projekt staví na:

  1. multidisciplinárním přístupu, kdy dojde k ustanovení expertní platformy zastupující různé aktéry relevantní pro oblast duševního zdraví dětí a adolescentů v ČR;
  2. na evidenci založené veřejné politice, kdy dojde k implementaci programu vyvinutého v souladu s nejlepší dostupnou evidencí a jeho ověření v kontextu ČR pomocí multicentrické randomizované kontrolované studie;
  3. na široké spolupráci stakeholderů, včetně České školní inspekce, Národního ústavu duševního zdraví, Psychiatrické společnosti, České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání atd.

Projektem přímo navazujeme na Národní akční plán pro duševní zdraví 2030 a na Národní akční plán prevence sebevražd. Projekt bude realizován v partnerství s Univerzitou Palackého v Olomouci a dále s podporou spolupracujících organizací, které reprezentují klíčové stakeholdery v dané oblasti.