Zvolte si oblast:

Hlava v pohodě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 26. 7. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuHlava v pohodě
Číslo projektuZD-MGS1-014
Realizátor projektu

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s.

Partner projektu z donorského státu

Universitetet i Stavanger 

Partner projektu z ČR

Technická univerzita v Liberci

Status

Předpokládaná doba realizace: 12/2021 –12/2023

Další informace

Cílová skupina: Žáci 2. stupně ZŠ - věková kategorie 11 - 16 let, dospívající žáci

Webové stránky: https://www.vctu.cz

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 461 622 Kč

Schválený grant

3 461 622 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Téma duševního zdraví je v současné době ve školách řešeno pouze v rámci průřezových témat ve školních vzdělávacích programech, případně existují dílčí postupy, jak tuto oblast do výuky zapojit. Projekt Hlava v pohodě reflektuje současnou situaci, kdy se řada žáků potýká s duševní nepohodou způsobenou vytržením z běžného života, a tak vzrůstá potřeba se této tematice prakticky věnovat. 

Cílem projektu je žák, který se orientuje v tom, co znamená být duševně zdravý, a je schopen vnímat, že péče o duševní zdraví je důležitou součástí života. Žák získá základní dovednosti nutné pro udržení a podporu duševního zdraví. 

Projekt přinese do škol audiovizuální vzdělávací program, který obsahuje 8 tematicky zaměřených modulů. Každý z nich v sobě zahrnuje teoretický úvod pro realizátory, interaktivní metodické postupy, nácvik dovedností a hry, názornou metodiku a doporučenou literaturu. Program je využitelný jako celek při projektových a harmonizačních dnech, Týdnu duševního zdraví nebo po jednotlivých modulech při průřezových tématech ve vyučovacích hodinách. 

V souvislosti s obsahem modulů vznikne 20 podcastů s tematikou zaměřenou na duševní zdraví. Volně dostupné podcasty na sociálních sítích umožní žákům se k tématům kdykoli vracet a využívat je v běžném životě.  

Moduly a nahrávky vytvoříme v multidisciplinárním týmu (odborník v daném oboru, psycholog, pedagogický pracovník, animátor, sociální pracovník, peer konzultant). Nahrávky navíc vzniknou ve spolupráci s osobami s vlastní zkušeností s duševní nepohodou nebo onemocněním. V průběhu projektu ve spolupráci s partnerskými organizacemi uspořádáme odborné semináře pro pedagogické pracovníky a rodiče.