Zvolte si oblast:

Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 26. 7. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuDoporučené postupy pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch
Číslo projektuZD-MGS2-010
Realizátor projektu

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 1/2022 –12/2023

Další informace

Cílová skupina: 

Osoby s Alzheimerovou chorobou a osoby starší 65 let
Zdravotnický personál

Webové stránky: https://www.cls.cz

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 299 530 Kč

Schválený grant

5 299 530 Kč

Stručné shrnutí projektu:

V ČR v současné době neexistuje jednotný doporučený postup pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch s mezioborovou platností a doporučení jednotlivých odborných společností nejsou vždy v souladu. Projektem proto přímo navazujeme na strategický dokument NAPAN (Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020–2030 )a práci členů realizačního týmu tohoto projektu zapojených v pracovní skupině NAPAN "Doporučené postupy a síť služeb", která se pravidelně schází na Ministerstvu zdravotnictví (dále jen "MZČR"). 

Díky sestavě členů realizačního týmu existuje přímá linie mezi vytvořenými záměry a strategií ze strany MZČR a její realizací přímo v praxi, což je nespornou výhodou předkládaného projektu. 

Hlavním cílem projektu je podpořit kvalitní zdravotní péči, zlepšit efektivitu průchodu pacienta s demencí systémem péče i návaznost jednotlivých služeb, a to prostřednictvím vzniku jednotného mezioborového dokumentu „Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch“. Celý přesah dokumentu a projektu spatřujeme především v jeho "mezioborovosti" a snaze po vzájemném konsenzu napříč lékařskými obory. Nejedná se tedy o dokument vznikající pro určitou skupinu odborníků, ale o naprosto klíčový dokument s dopadem na celou ČR. Veškeré další body a kroky stanovené strategickým dokumentem NAPAN se budou odvíjet i v závislosti na těchto Doporučených postupech.

Projekt je však unikátní i tím, že se během dvou let svého trvání nezaměřuje jen na tvorbu tohoto naprosto klíčového dokumentu, ale i na jeho implementaci mezi odbornou lékařskou veřejnost. Aktivita 3 projektu má ambice díky mezioborové spolupráci napříč lékařskými obory oslovit 5200 praktických lékařů, zajistit účast na konferencích všech zapojených odborností, vytvořit kurz specializačního vzdělávání a publikovat Doporučené postupy v nejrůznějších odborných časopisech.