Zvolte si oblast:

Chceme u toho být, to se ví!

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Plzeňský kraj
Název programuZdraví
Název projektuChceme u toho být, to se ví!
Číslo projektuZD-MGS3-011
Realizátor projektu

Toseví z. s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 1/2022 – 12/2023

Další informace

Cílová skupina:

Lidé s duševními problémy
Veřejnost
Organizace občanské společnosti

Webové stránky: https://www.facebook.com/toseviplzenspolek/

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 047 876 Kč

Schválený grant

3 047 876 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Spolek TOSEVÍ vznikl v roce 2019 jako nositel zejména sebeobhájcovské myšlenky v naději, že přispěje k posílení zapojení lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním jak do tvorby politiky a systému péče o duševní zdraví v kraji, tak přímo ve službách (zapojením peer pracovníků). V neposlední řadě usiluje o rozšíření svépomocných aktivit v kraji z krajského města do regionů tak, aby svépomoc byla lépe dostupná snadněji pro každého, kdo duševní nemocí onemocní. Víme také, že téma neprosadíme bez destigmatizačních akcí pro širokou veřejnost.

V zázemí clubhouse CHRC (Clubhouse and Recovery College) v Plzni a s podporou organizace Ledovec plánuje Toseví výrazné posílení kapacity organizace. Vytvoří a vyškolí tým pracovníků spolku. Nabídne pravidelné svépomocné aktivity v Plzni a na dalších nejméně třech místech v kraji. Nabídne řadu vzdělávacích kurzů vedených lidmi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Projekt zahájí zapojení peer pracovníků na Psychiatrické klinice v Plzni, Psychiatrickém oddělení Nemocnice Klatovy a v Psychiatrické léčebně Lnáře.

Jako spoluorganizátor se organizace zapojí do programu Dnů pro duševní zdraví v regionu a posílí v nich hlas osob s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Zapojí se také na setkáních krajských pracovních skupin k reformě psychiatrie a na dalších místech.