Zvolte si oblast:

České ILCO, z.s. - ANO, MY MŮŽEM!

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuČeské ILCO, z.s. - ANO, MY MŮŽEM!
Číslo projektuZD-MGS3-028
Realizátor projektu

České ILCO, z.s.

Partner projektu z donorského státu

NORILCO (Norsko)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 1/2022 – 12/2023

Další informace

Cílová skupina: Lidé se zdravotním postižením

Webové stránky:

https://www.ilco.cz/
https://www.facebook.com/ceskeilco

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 621 600 Kč

Schválený grant

3 621 600 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

V ČR je přibližně 14 000 stomiků - lidí s vývodem ze střev nebo močových cest. Stomie je vždy řešením závažného zdravotního stavu. Ale v naší společnosti je stále ještě velké tabu. Panují představy, že stomie vyřadí pacienta z běžného života. České ILCO, z.s. ukazuje lidem, že se stomií lze normálně žít.

Projekt s názvem „Ano, my můžem!” rozšíří povědomí společnosti o stomii a životě s ní. Sníží obavy pacientů a jejich blízkých z vývodu. Pomůže zorientovat se v dostupné pomoci a péči. Projekt zmírní ostych a stud a tím usnadní život novým i stávajícím stomikům.

Budou uspořádána školení, workshopy a přednášky, bude zřízena pravidelná terapeutická linka psychologické podpory pro pacienty a jejich blízké. Vznikne informační materiál, jehož cílem je novým stomikům usnadnit orientaci v pomůckách, v dostupné péči a problematice života s vývodem. Proběhne informační osvětová kampaň s cílem zvýšit povědomí veřejnosti a pacientů o životě lidí s vývodem.

Aktivity projektu sníží obavu z vytvoření stomie. Usnadní stomikovi návrat do běžného pracovního i společenského života. Projekt se zaměřuje na stomiky, odbornou i laickou veřejnost. Netradičním způsobem bude informovat o životě se stomií i v jiných zemích.