Zvolte si oblast:

Být spolu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 26. 7. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Liberecký kraj
Název programuZdraví
Název projektuBýt spolu
Číslo projektuZD-MGS1-062
Realizátor projektu

Motyčkovic klika z.s.

Partner projektu z donorského státu

Pedverket Kompetanse

Partner projektu z ČR

Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z.ú.

Status

Předpokládaný termín realizace: 1/2022 –12/2023

Další informace

Cílová skupina: Děti s PAS a jejich rodina

Webové stránky: https://www.facebook.com/motyckovicklika

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 265 130 Kč

Schválený grant

5 265 130 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Projekt Motyčkovic kliky z.s., Velkého vozu Sever z.ú. a norského partnera Pedvekert AS přináší zdokonalení sociálně rehabilitačních podpůrných metod pro děti s poruchami autistického spektra a další duševně nemocné děti stejně  jako jejich rodiny. Dále přináší zavedení nových podpůrných aktivit v prevenci v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících v Libereckém kraji. Projekt přispěje ke snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u této cílové populace. Cílem projektu je i vzdělávání pedagogů, neformálních pečovatelů a nezdravotnických pracovníků, kteří s dětmi ve školách a v jiných zařízeních pracují.

Dílčí cíle:

  1. Vytvoření pokoje Láry fáry v Liberci, Snoezelen smyslové místnosti, v níž v průběhu 2 let proběhne více než 120 programů pro MŠ, ZŠ a speciální MŠ a ZŠ.
  2. Vytvoření preventivního programu a výukových materiálů k programu prevence.
  3. Realizace 4 víkendových akcí rozvoje a nácviků psychosociálních dovedností dětí.  
  4. Vytvoření nové podpůrné skupiny a klubu rodičů a dětí pro děti s PAS „Astronaut . 
  5. Vzdělávání a školení minimálně 40 pedagogů, neformálních pečovatelů, asistentů a další nezdravotnických pracovníků formou seminářů, přednášek a konferencí předávání zkušeností dobré praxe v  metodě Grunnlaget.
  6. Realizace preventivní  terapeutické konzultace a preventivního poradenství, které navazuje na preventivní programy. 
  7. Propagace a destigmatizace tématu široké veřejnosti. Realizace kampaně moje místo na slunci, úvodní konference, presstripu, tiskových zpráv a celkové medializace tématu.
  8. Mezinárodní sdílení zkušeností.
  9. Vzdělávání odborníků v Libereckém kraji