Zvolte si oblast:

Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 9. 11. 2020
  • Aktualizace základních informací
  • Přidána příloha
  • Aktualizace základních informací
  • Přidána příloha - PA
  • Aktualizace přílohy
  • Doplnění základních přehledů (pdf.) k jednotlivým typům projektů

Název programu Vzdělávání
Základní informace
Výše grantu 6 500 000 EUR
Spolufinancování programu 1 147 059 EUR
Hrazeno z EHP fondy 2014 - 2021
Zprostředkovatel programu

Dům zahraniční spolupráce

Kontaktní osoba

Ing. Jana Pávková
Fondy EHP
Tel.: (+420) 221 850 511
E-mail: jana.pavkova@dzs.cz

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4 | 110 00 Praha 1 

http://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/                  

Partner programu
Partner programu z donorského státu The Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education (Diku)
National Agency for International Education Affairs (AIBA)
Cíl programu Zvýšená úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny
Programová oblast Vzdělávání, stipendia, odborné vzdělávání a příprava a podnikavost mladých lidí
Základní informace o programu

Hlavním cílem Programu Vzdělávání, který je realizován v rámci Fondů EHP, je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR. Program nabízí čtyři aktivity: projekty institucionální spolupráce, projekty mobilit, projekty v odborném vzdělávání a projekty podporující inkluzivní vzdělávání.

Souhrnné informace k Programu a typům projektů: