Zvolte si oblast:

Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 13. 2. 2019
  • Aktualizace základních informací

Název programu Vzdělávání
Základní informace
Výše grantu 6 500 000 EUR
Spolufinancování programu 1 147 059 EUR
Hrazeno z EHP fondy 2014 - 2021
Zprostředkovatel programu

Dům zahraniční spolupráce

Kontaktní osoba

Ing. Jana Pávková
Fondy EHP
Tel.: (+420) 221 850 511
E-mail: jana.pavkova@dzs.cz

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4 | 110 00 Praha 1 

http://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/                  

Partner programu
Partner programu z donorského státu The Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education (Diku)
National Agency for International Education Affairs (AIBA)
Cíl programu Zvýšená úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny
Programová oblast Vzdělávání, stipendia, odborné vzdělávání a příprava a podnikavost mladých lidí
Základní informace o programu Konkrétní zaměření programu bude předmětem vyjednávání v následujících měsících a bude moci být zveřejněno až po schválení programu donory.