Zvolte si oblast:

Výzva na projekty institucionální spolupráce vyhlášena

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dům zahraniční spolupráce (DZS) vyhlašuje čtvrtou výzvu pro předkládání žádostí o grant na podporu projektů institucionální spolupráci v rámci programu "Vzdělávání".

Projekty institucionální spolupráce mají posílit institucionální spolupráci mezi českými institucemi a institucemi z  donorských zemí na všech úrovních vzdělávání. Zvláštní důraz je přitom kladen na témata demokracie, aktivního občanství a inkluzivního vzdělávání.

Cíle projektů

Projekty mají posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi a měly by mít také dopad na výuku. Cílem je aplikovat nové výukové metody a postupy, které budou lépe reagovat na potřeby studentů a žáků.

Kdo si může požádat o projekt?
České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
České instituce terciárního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education)

Kdo může být partnerem projektu?
Instituce/organizace z České republiky a donorských států
Instituce/organizace z dalších zemí, které jsou příjemci Fondů EHP, se mohou projektu účastnit bez nároku na finanční podporu

V rámci projektu je možné:

  • Inovovat a vytvářet kurikula, společné studijní programy a kurzy
  • Pořádat aktivity vzájemného učení (workshopy, semináře, kulaté stoly), kde budou zaměstnanci zapojených institucí sdílet inovativní metody a příklady dobré praxe ve vzdělávání

 

Výstupy projektu jsou například učební plány, společné studijní programy, výukové materiály, studie, workshopy, uspořádané aktivity vzájemného učení a vyzkoušení nových metod ve výuce.

Projekty zaměřené na demokracii, aktivní občanství a inkluzivní vzdělávání budou upřednostněny ve výběrovém procesu.

Více informací naleznete na stránkách Zprostředkovatele Programu.