Zvolte si oblast:

Výzva k předkládání návrhů projektů inkluzivního vzdělávání stále otevřena

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V rámci programu „Vzdělávání“ byla dne 8. března 2019 vyhlášena první výzva k předkládání žádostí o grant na podporu projektů inkluzivního vzdělávání. Alokovaná částka na tuto výzvu je ve výši 227 500 EUR. Cílem výzvy je podpoření projektů realizovaných ve spolupráci českých institucí se subjekty z donorských zemí, které jsou zaměřeny na rozvoj kompetencí a dovedností učitelů a školitelů (zejména těch, jejichž úkolem je podpora inkluzivních přístupů a práce s romskými žáky). Výzva bude ukončena dne 20. května 2019.

Ostatní tři výzvy pro předkládání návrhů projektů byly v programu „Vzdělávání“ již uzavřeny v průběhu března 2019. Text výzvy a další související dokumenty včetně odkazu na informační systém Domu zahraniční spolupráce naleznete na těchto webových stránkách: https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/vyzvy/.

V případě dotazů kontaktujte prosím přímo zástupce Zprostředkovatele programu - https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/kontakty/.