Zvolte si oblast:

Program Vzdělávání - evaluační zpráva

oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení
oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení

Vydáno

Jednou z podmínek úspěšného čerpání finančních prostředků z FM EHP/Norska 2014 – 2021 je evaluace realizovaných programů nezávislým hodnotitelem (evaluátorem). Ministerstvo financí je odpovědné za vysoutěžení, koordinaci a administraci evaluace. Nezávislá evaluace je nedílnou součástí projektového cyklu a vhodným nástrojem pro další zlepšení implementace projektů nyní i v budoucnu. Evaluátoři zpracují 9 nezávislých hodnotících zpráv, které budou postupně zveřejňovány. Zprávy věnované programu CZ-Kultura a Romské inkluzi již byly zveřejněny, současná (třetí) zpráva se zabývala programem CZ-Vzdělávání.

Program CZ-Vzdělávání byl realizován zkušeným zprostředkovatelem - Domem zahraničních služeb (DZS). Za obzvláště výhodné lze považovat využití zkušeností z předchozích období, kompetentnost a existenci dobře zavedené infrastruktury DZS. S celkovou alokací cca 183 milionů Kč Program podpořil 107 projektů, které byly zaměřeny na modernizaci a inovaci výuky a spolupráci mezi školami a dalšími vzdělávacími institucemi.


Program Vzdělávání byl hodnocen na základě tří evaluačních kritérií (relevance, koherence, účelnost, ale také účinnost - v rámci specifických evaluačních otázek). Bylo zjištěno, že Program byl kvalitně nastaven a jeho aktivity odpovídaly prioritním potřebám příjemců. Program představuje krok směrem k dosahování strategických cílů české vzdělávací politiky a posiluje mezinárodní spolupráci ve vzdělávání. Celkově Program představuje efektivní prostředek pro posílení vzdělanostní základny a lidského kapitálu České republice. Jeho přínosy zahrnují podporu inovací ve vzdělávání, mezinárodní spolupráci a pomoc znevýhodněným skupinám. I přes výzvy, zejména v oblasti administrativy a nejistot budoucí podpory, Program prokázal vysokou míru účinnosti a adaptability a je hodnocen jako úspěšný.

Celou evaluační zprávu si můžete stáhnout zde: Program Vzdělávání - evaluační zpráva (.PDF, 830 kB)