Zvolte si oblast:

Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 5. 12. 2018
  • Zjednodušení názvu programu
  • Aktualizace základních informací

Název programu Věda a výzkum
Základní informace
Výše grantu 30 000 000 EUR
Spolufinancování programu 5 294 117 EUR
Hrazeno z EHP fondy 2014 - 2021 a Norské fondy 2014 - 2021

Zprostředkovatel programu

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Kontaktní osoba Dominika Paclíková
vedoucí úseku finančních mechanismů EHP a Norska
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6
+420 234 611 618
www.tacr.cz                   
Partner programu  
Partner programu z donorského státu Research Council of Norway (NFR)
Cíl programu Posílený rozvoj znalostí založený na výzkumu
Programová oblast Výzkum
Základní informace o programu Konkrétní zaměření programu bude předmětem vyjednávání v následujících měsících a bude moci být zveřejněno až po schválení programu donory.