Zvolte si oblast:

Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 12. 11. 2020
  • Zjednodušení názvu programu
  • Aktualizace základních informací
  • Aktualizace informací
  • Přidána příloha
  • výměna přílohy
  • Factsheet - update
  • Aktualizace kontaktních údajů

Název programu Věda a výzkum
Základní informace
Výše grantu 30 000 000 EUR
Spolufinancování programu 5 294 117 EUR
Hrazeno z EHP fondy 2014 - 2021 a Norské fondy 2014 - 2021

Zprostředkovatel programu

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Kontaktní osoba Dominika Paclíková
vedoucí Oddělení Fondů EHP a Norska
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6
+420 234 611 618
www.tacr.cz                   
Partner programu  
Partner programu z donorského státu Research Council of Norway (NFR)
Cíl programu Posílený rozvoj znalostí založený na výzkumu
Programová oblast Výzkum
Základní informace o programu

Program KAPPA je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací s aplikační sférou.

Více informací naleznete přímo na stránkách programu kappa.tacr.cz

Informace ke stažení: Factsheet "Výzkum" PDF (3121kB)

Dohoda o programu Výzkum (aj)PDF (1221kB)