Zvolte si oblast:

Program KAPPA: Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 30.září 2020 výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného Fondy EHP a Norska, vyhlášené dne 20. listopadu 2019. Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 163 návrhů projektů, 154 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich bude podpořeno celkem 25 návrhů projektů. Podrobné informace naleznete zde.