Zvolte si oblast:

Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Název programu Vnitřní věci
Základní informace
Výše grantu 5 000 000 EUR
Spolufinancování programu 882 353 EUR
Hrazeno z Norské fondy 2014 - 2021
Zprostředkovatel programu Ministerstvo vnitra
Kontaktní osoba

Oddělení přípravy a koordinace

Ing. Jiří Hodík
Tel.: +420 257 044 583
E-mail: jiri.hodik@mfcr.cz

Partner programu  
Partner programu z donorského státu
Cíl programu Lepší prevence a vyšetřování trestné činnosti
Programová oblast Mezinárodní policejní spolupráce a boj proti trestné činnosti
Základní informace o programu Konkrétní zaměření programu bude předmětem vyjednávání v následujících měsících a bude moci být zveřejněno až po schválení programu donory.