Zvolte si oblast:

Nová výzva programu Ministerstva vnitra podpoří zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo vnitra ČR jako Zprostředkovatel programu Vnitřní věci vyhlašuje dne 13. dubna 2021 otevřenou výzvu v rámci Malého grantového schématu (dále jen MGS) k předkládání žádostí o grant na financování projektů podporovaných z Finančního mechanismu Norska 2014 - 2021.

Cílem otevřené výzvy je bezprostřední zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti. Projekty se zaměří na realizaci mediálně-vzdělávacích aktivit či jiných forem vzdělávání a na tvorbu vzdělávacích a publikačních materiálů pro šíření mediálního vzdělání a osvěty mezi dětmi a mládeží (ve věku do 17 let včetně) a/nebo seniory (ve věku od 65 let), kteří představují z hlediska hybridních hrozeb nejohroženější skupiny.

Výzva podpoří projekty na posílení mediální gramotnosti jako jeden z účinných nástrojů proti působení cizí moci, a to zejména v oblasti dopadu dezinformačních kampaní, boji proti zločinu z nenávisti a hybridním hrozbám.

Alokace výzvy: 10 400 000,00 Kč.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 1. červenec 2021 (12.00 hod).

Název výzvy: Zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti

Pro přípravu žádosti o grant mohou žadatelé využít Pokyn zprostředkovatele programu pro žadatele o grant včetně příloh a kontrolního listu, díky kterému si mohou ověřit oprávněnost jejich záměru a připravenost jejich žádosti k předložení v informačním systému CEDR.

Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách, uznatelných výdajích a způsobu hodnocení žádostí jsou uvedeny v textu výzvy, který je v kompletní podobě i s Pokynem pro žadatele o grant ke stažení na stránce www.mvcr.cz/norskefondy/.

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě „Zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti“ proběhne ke konci měsíce května 2021 v on-line formátu.
Na semináři bude detailně představena výzva a veškeré podmínky pro předložení žádosti. Bližší informace ke konání semináře včetně přihlašovací adresy pro vzdálenou komunikaci budou průběžně aktualizovány na webových stránkách www.mvcr.cz/norskefondy/.

IS CEDR

Vstup do IS CEDR je možný přes banner „CEDR“ na stránce www.mvcr.cz/norskefondy/, kde je také ke stažení návod pro přístup a registraci žadatele.

Dotazy

Veškeré dotazy týkající se výzvy (např. podání žádosti o grant, podmínek výzvy, způsobu hodnocení a přidělení finančních prostředků) lze zasílat na e-mailovou adresu: mgs@mvcr.cz.

Nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně budou postupně zveřejňovány v sekci Dotazy a odpovědi