Zvolte si oblast:

Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 14. 4. 2021 13:15
  • Aktualizace základních informací
  • Programme Agreement doplněna
  • Výměna přílohy
  • Aktualizace základních informací a přílohy (PA)
  • Doplněna roční zpráva o programu
  • Výměna Factsheet
  • Vložen dokument APR 2020

Název programu Spravedlnost
Základní informace
Výše grantu 6 000 000 EUR
Spolufinancování programu 1 058 824 EUR
Hrazeno z Norské fondy 2014 - 2021
Zprostředkovatel programu Ministerstvo financí
Odbor Mezinárodní vztah
Kontaktní osoba

Oddělení přípravy a koordinace

Mgr. Iva Moravcová
Tel.: +420 257 044 381
E-mail: iva.moravcova@mfcr.cz 

Partner programu Rada Evropy (Council of Europe – CoE)
Ministerstvo spravedlnosti
Partner programu z donorského státu The Norwegian Correctional Service (KDI)
Cíl programu Lepší nápravný systém
Programová oblast Nápravná zařízení a vazba
Účinnost a účelnost soudního systému, posílení právního státu
Základní informace o programu

Program podpoří systémová opatření v oblastech penitenciární a post-penitenciární péče. Nové programy zacházení s vězni mají za cíl v dlouhodobém horizontu snížit užívání drog, zvýšit motivaci na změnu, podpořit reintegrační aktivity a zvýšit odbornou kvalifikaci odsouzených osob při výkonu trestu.

Programová dohoda byla podepsána na začátku roku 2019. Výše uvedené finanční prostředky budou rozděleny mezi tři předem definované projekty a projekty jedné otevřené výzvy. Vyhlášení výzvy se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2019. Realizace předem definovaných projektů se předpokládá rovněž v roce 2019. Realizace všech projektů je možná do konce dubna 2024.

Souhrnné informace: Factsheet "Spravedlnost"PDF (139kB)                    

 Roční zpráva o programu

Executive summary_2019APR_CZ-Justice-2019-executive summary (.PDF, 412 kB)

Executive summary_2020:  APR-CZ-Justice-2020-executive summary (.PDF, 511kB)