Zvolte si oblast:

Zpátky do života

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 28. 4. 2022
  • Přidání odkazu na webové stránky

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuSpravedlnost
Název projektuZpátky do života
Číslo projektuJU-PDP3-001
Realizátor projektu

Probační a mediační služba

Partner projektu z donorského státu

Kriminalomsorgen – Buskerud half way house and probation office (Norsko)

Partner projektu z ČR

Vězeňská služba České republiky

Status

Předpokládaná doba realizace: 1. 5. 2020 - 30. 4. 2024

Další informace

Cílová skupina: Pachatelé trestných činů (včetně odsouzených a pachatelů vykonávajících alternativní tresty), mladiství pachatelé trestných činů, pracovníci věznic/probační služby

Webové stránky:

https://www.pmscr.cz/projekty/pdp3-zpatky-do-zivota/
https://www.facebook.com/probacka/

Schválený grant

57 885 000 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Vysoký počet vězeňské populace a vysoká recidiva bývalých vězňů je dlouhodobý problém českého justičního systému (zpět do výkonu trestu odnětí svobody se vrací až 2/3 bývalých vězňů). Vězeňská služba ČR i Probační mediační služba (PMS) se snaží o zavádění v zahraničí osvědčených přístupů, které napomáhají reintegraci vězňů. Je doloženo, že nejrizikovějším obdobím pro opakování páchání trestné činnosti jsou první měsíce po propuštění na svobodu.

Cílem projektu je proto rozšíření a zvýšení dostupnosti resocializačních programů v České republice, tzn. zřízení programových center a probačního domu.

Efektivní využívání alternativních trestů prostřednictvím vhodných programů podpoří pachatele trestných činů v procesu resocializace, tedy opětovného začlenění do společnosti. Problém nedostatečného počtu resocializačních programů pro osoby vykonávající alternativní tresty, řeší PMS zřízením čtyř regionálních programových center. Vznik těchto center zajistí dostupnost programů osobám odsouzeným k alternativním trestům i osobám podmíněně propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody. Programy budou zaměřené na problematické oblasti v životě těchto osob s cílem podpořit snahu o změnu jejich vlastního života. V každém ze čtyř programových center budou pracovat specializovaní pracovníci PMS - vyškolení lektoři, kteří budou v rámci projektu řádně proškoleni.

PMS v rámci projektu zajistí rekonstrukci vhodného objektu na Probační dům a jeho vybavení a následně zabezpečí jeho dvouletý provoz. Do resocializačního pobytového programu budou zařazeny osoby podmíněně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody. Na vytipování vhodných osob budou spolupracovat odborní pracovníci věznice a specialisté PMS, kteří připravují podklady pro podmíněné propuštění. Probační dům zajistí možnost intenzivní práce s pachateli po podmíněném propuštění, včetně zajištění kontroly soudem uložených povinností a omezení. Pobytový reintegrační program bude zaměřen na podporu kompetencí nezbytných pro řádný život na svobodě. PMS bude spolupracovat se soudci, kteří rozhodují o podmíněném propuštění. Tito budou s předstihem informováni o zřízení probačního domu a jeho podmínkách.

Partnerství v projektu:

Při přípravě a realizaci programů v programových centrech bude obsahová stránka resocializačních programů konzultována s odbornými zaměstnanci Vězeňské služby ČR tak, aby v případě podmíněně propuštěných osob vhodně navazovaly na výchovné zacházení ve věznicích.

Při zavádění programových center a probačního domu bude PMS také čerpat ze zkušeností norských partnerů z města Drammen. Buskerud half way house and probation office je jedním ze středisek probační služby v Norsku, které zároveň spravuje Dům na půl cesty. Podobné specializované programy budou v České republice zajišťovat nově vzniklá programová centra. Norské znalosti a zkušenosti s jejich prováděním tak budou pro pracovníky PMS významným zdrojem inspirace a pomohou k úspěšné realizaci a poskytnou žádoucí vstupy pro dosažení účelu projektu.