Zvolte si oblast:

VOL Mentorink

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 12. 4. 2022
  • Aktualizace odkazu na web příjemce

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuSpravedlnost
Název projektuVOL Mentorink
Číslo projektuSP-JU1A-004
Realizátor projektu

VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

Partner projektu z donorského státu

Apenhet AS

Partner projektu z ČR

DP WORK s.r.o.

Status

Předpokládaná doba realizace: 11/2021 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Pachatelé trestných činů (včetně odsouzených a pachatelů vykonávajících alternativní tresty), veřejnost, mladiství pachatelé trestných činů

Webové stránky:

https://www.volonte.cz/norskefondy
https://www.volonte.cz/post/ceskonorskyprojekt
http://fb.me/volonteczech
https://www.instagram.com/volonteczechops/ 

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 293 244 Kč

Schválený grant

5 293 244 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvořit odpovídající podmínky pro resocializaci a reintegraci klientů a podpořit zapojené klienty v pozitivních stránkách jejich rozvoje a aktivovat je k řešení jejich problémů.

Do projektu je zapojeno celkem 5 věznic (Jiřice, Kynšperk, Hradec Králové, Světlá, Všehrdy) vč. norského partnera Apenhet a personální a vzdělávací agentury DP WORK s.r.o. 

Program Mentoringu je zaměřen na práci s pachateli trestné činnosti, jak ve VTOS, tak i po propuštění. Veškeré nabídky služeb – práce, vzdělání, řešení dluhů, právních problémů, problémů s rodinou/dětmi jsou silně motivační a představují pro klienty výzvu.  Pravidelné zapojení mentora, společné řešení přechodu na svobodu, příprava na novou životní etapu, kontakty s rodinou aj. jsou aktivity směřující právě k pozitivní změně klienta.

Díky provázání činností státních institucí a NNO bude dosaženo kontinuity a komplexnosti služeb v oblasti prevence nežádoucího jednání osob. Kvalifikovaný přístup odborných pracovníků a vyškolených mentorů podpoří klienta v pozitivních změnách jeho života a sníží tak riziko recidivy trestné činnosti.