Zvolte si oblast:

Systémové zajištění péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 10. 2022
  • Aktualizace odkazu na web příjemce
  • Změna názvu realizátora projektu

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuSpravedlnost
Název projektuSystémové zajištění péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění
Číslo projektuSP-JU1B-002
Realizátor projektu

Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z.s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Centrum protidrogové prevence a terapie; KOTEC; Laxus; Magdalena; SANANIM; Společnost Podané ruce

Status

Předpokládaná doba realizace: 12/2021 – 03/2024

Další informace

Cílová skupina: Pachatelé trestných činů (včetně odsouzených a pachatelů vykonávajících alternativní tresty), veřejnost, Lidé se závislostmi (alkohol, drogy atd.)

Webové stránky: https://www.pracezamrizemi.cz/

Celkové způsobilé výdaje projektu

23 818 059 Kč

Schválený grant

23 818 059 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím multidisciplinární péče podpořit pozitivní změny ve vývoji životního a sociálního scénáře uživatelů návykových látek ve dvanácti věznicích a následně v osmi krajích Česka, do kterých se po výkonu trestu budou vracet.

Tyto změny budou charakterizované subjektivní spokojeností klientů, zvýšením kvality jejich života, přijímáním společenských norem a vedením života v souladu s nimi. 

Ve spolupráci s šesti partnerskými organizacemi s dlouholetými odbornými zkušenostmi bude v rámci projektu realizován Case Management program s ambicí stabilizovat odsouzené po propuštění; převážně v oblasti bydlení, zaměstnání, rodiny a kontinuity následné adiktologické a zdravotní péče. 

Přímá práci s klienty a růst její kvality bude podpořena systémem pravidelného vzdělávání a supervize pracovníků. Provázaností odborné péče dojde ke vzájemné spolupráci s odborným personálem Vězeňské služby ČR a návaznými službami. Zvýší se veřejné povědomí o problematice závislostí „za mřížemi“ a posílí se pozitivní obraz o pracovnících pomáhajících odsouzeným uživatelům drog.

V dlouhodobém horizontu přispěje projekt ke snižování kriminální recidivy podpořených osob.