Zvolte si oblast:

Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 4. 2022
  • Nahráno video z online zahajovací konference
  • Aktualizován odkaz na web příjemce

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuSpravedlnost
Název projektuSnižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů
Číslo projektuSP-PDP2-001
Realizátor projektu

Vězeňská služba České republiky

Partner projektu z donorského státu

Věznice Bastøy,
Národní vzdělávací instituce pro vězeňský personál v Norsku (KRUS),
Věznice Ila,
Region Jih ředitelství Norské nápravné služby

Partner projektu z ČR

Probační a mediační služba ČR

Status

Předpokládaná doba realizace: 1. 3. 2020 – 29. 02. 2024

Další informace

Cílová skupina:

1.  Pachatelé trestných činů (včetně odsouzených a pachatelů vykonávajících alternativní tresty), lidé se závislostmi (alkohol, drogy atd.)
2.  Pracovníci věznic 

Webové stránky:

https://www.vscr.cz/sekce/norske-fondy-1
https://www.facebook.com/vezenskasluzbacz/
https://www.instagram.com/vezenska_sluzba_cr/

Schválený grant

40 545 000 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu Vězeňské služby je zlepšení služeb pro vězněné osoby prostřednictvím zavedení chybějících intervenčních programů, které v konečném důsledku mohou vést u následně propuštěné osoby k úspěšnému zařazení zpět do společnosti, což zároveň může vést ke snížení recidivy v České republice.

Projekt Vězeňské služby je realizován ve spolupráci se čtyřmi norskými institucemi - s Národní vzdělávací institucí pro vězeňský personál v Norsku (KRUS), věznicemi Bastøy a Ila a s Ředitelstvím Norské nápravné služby - Region Jih. Českou partnerskou institucí je Probační a mediační služba ČR.

Klíčové aktivity:

  • Motivační program pro odsouzené, kteří prokazují malou motivaci účastnit se odborných intervencí. Motivační program bude sloužit jako společná platforma pro přípravu odsouzených na vstup do dalších specializovaných programů
  • Odborná péče pro vězněné uživatele drog. Cílem je stabilizace uživatelů drog v období po vstupu do vězení, zlepšení jejich zdravotního stavu, příprava na zahájení následné péče v komunitě, ochrana veřejného zdraví a snížení rizika relapsu.
  • Program pro otce, u nichž je potřeba nadále podporovat soudržnost rodinných vazeb. Cílem je práce s vězněným otcem a jeho rodinou, zaměřená na podporu rodičovských práv a povinností, udržení pozitivního vztahu a role rodiče v době jeho věznění.