Zvolte si oblast:

S mentorem přes Rubikon: Realizace programu Mentoring

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 12. 4. 2022
  • Aktualizace odkazu na web příjemce

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuSpravedlnost
Název projektuS mentorem přes Rubikon: Realizace programu Mentoring
Číslo projektuSP-JU1A-001
Realizátor projektu

RUBIKON Centrum, z.ú.

Partner projektu z donorského státu

Wayback

Status

Termín realizace projektu: 11/2021 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Pachatelé trestných činů (včetně odsouzených a pachatelů vykonávajících alternativní tresty)

Webové stránky:

https://www.rubikoncentrum.cz/dalsi-projekty/s-mentorem-pres-rubikon-realizace-programu-mentoring/
https://www.facebook.com/RUBIKONCentrum
https://www.youtube.com/user/rubikoncentrum100 
https://twitter.com/RUBIKON_Centrum

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 294 835 Kč

Schválený grant

5 294 835 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Účelem projektu je zlepšit podmínky pro osoby v procesu opouštění výkonu trestu odnětí svobody ve věznicích Heřmanice, Ostrov, Světlá nad Sázavou, Příbram, Oráčov. 

Základním principem spolupráce s osobami opouštějícími VTOS bude podpora v jejich aktivizaci a posílení schopností zvládat svou životní situaci. Tento princip se bude odrážet v celém procesu spolupráce s klienty tak, aby docházelo ke zplnomocnění a vyšší samostatnosti zapojených osob. 

Spolupráce s klienty bude zahájena ve věznici a podpora bude plynule pokračovat i po propuštění. Aktivity jsou zaměřeny na řešení klíčových oblastí, např. se bude jednat o pomoc při zajištění bydlení a dalších základních materiálních potřeb; pomoc při hledání zaměstnání, získání/upevnění pracovních návyků, včetně kvalifikace a rekvalifikace; rozvoj funkčních rodinných vztahů a dalších podpůrných sociálních kontaktů; řešení finanční situace – hospodaření s financemi, řešení pohledávek apod.

Inovativnost projektu spočívá ve vytvoření a ověření metodiky Programu Mentoring, která bude sloužit k využití pro praxi dalším subjektům. Vznikne školící manuál pro mentory a dojde ke zkvalitnění spolupráce věznic, NNO a dalších aktérů.