Zvolte si oblast:

Podané ruce mentora

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 28. 4. 2022
  • Přidání odkazu na webové stránky

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuSpravedlnost
Název projektuPodané ruce mentora
Číslo projektuSP-JU1A-010
Realizátor projektu

Vězeňská duchovenská péče

Partner projektu z donorského státu

Church of Norway

Partner projektu z ČR

Ecce Homo Šternberk

Status

Předpokládaná doba realizace: 11/2021 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Pachatelé trestných činů (včetně odsouzených a pachatelů vykonávajících alternativní tresty), veřejnost

Webové stránky:

www.podanerucementora.cz
https://www.facebook.com/vdpcr
https://www.instagram.com/vezenska.duchovenska.pece/

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 267 638 Kč

Schválený grant

5 267 638 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Smyslem projektu je věnovat se klientům v předem definovaných oblastech (oblast bydlení, zaměstnání, rodinných vztahů, hospodaření, duchovní oblast a psychická oblast) s cílem umožnit jim úspěšnou reintegraci do běžného prostředí.

Program Mentoring bude k dispozici ve 4 věznicích ČR (Vinařice, Odolov, Olomouc, Jiřice). Hlavní částí projektu je pak samotná realizace programu Mentoring. Ta bude probíhat v širokém týmu, který tvoří zkušení lidé s odpovídajícím vzděláním a praxí. Velkou výhodou VDP je, že sdružuje právě tyto zkušené osoby, které mohou projektu přidat na kvalitě svými praktickými zkušenostmi a dovednosti. Úspěšnost projektu bude záviset právě na osobním poutu mezi klientem a mentorem. 

Cílem projektu je připravit a zrealizovat novou službu, která pomůže vytvořit odpovídající podmínky pro resocializaci a reintegraci klientů a podpořit zúčastněné klienty v pozitivních změnách a aktivizovat je k řešení jejich problémů.

Přínosem projektu bude existence nové služby, která ve výsledku přispěje ke zlepšení resocializačního procesu a konečně i ke snížení recidivy. V případě návaznosti  dalších programů či replikace projektu bude docházet i ke celospolečenskému vývoji v této oblasti.