Zvolte si oblast:

Na svobodu s mentorem

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 8. 4. 2022
  • Přidána fotogalerie
  • Aktualizován odkaz na web příjemce

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuSpravedlnost
Název projektuNa svobodu s mentorem
Číslo projektuSP-JU1A-009
Realizátor projektu

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Centrum pro média, ekologii a demokracii

Status

Předpokládaná doba realizace: 11/2021 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Pachatelé trestných činů (včetně odsouzených a pachatelů vykonávajících alternativní tresty)

Webové stránky:

https://www.cppp.cz/r/projekty/na-svobodu-s-mentorem
www.cppp.cz
https://www.facebook.com/Centrum-podpory-podnik%C3%A1n%C3%AD-Praha-ops-356766101104139/

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 040 000 Kč

Schválený grant

5 040 000 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt „Na svobodu s mentorem“ řeší nedostatečnou péči o osoby v a po výkonu trestu odnětí svobody, které se z různých důvodů po propuštění z vězení neintegrují zpět do společnosti a u více než 60ti % z nich dochází k recidivě.

V projektu dojde k aktualizaci, doplnění a vyhodnocení současných metodických postupů žadatele reintegračního programu Mentoring a následně k jeho samotné realizaci pro odsouzené v pěti věznicích v ČR. 

Změna bude v účinné sociální pomoci a individuálního a komplexního poradenství osobám, které opouštějí prostředí věznic, s využitím úzké spolupráce a kooperace mentora s pracovníky jednotlivých věznic.

Projekt přispěje k řešení problematiky selhávající institucionální péče o propuštěné vězněné osoby, kde v přímé spolupráci s VS ČR, PMS, sociálními kurátory, a dalšími zapojenými organizacemi, se zaměří na odsouzené s predikcí větších problémů při zařazení do společnosti.