Zvolte si oblast:

Program Sociální dialog - 4. otevřená výzva pro předkládání žádostí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 24. 5. 2022
  • Informace o webináři

Cíle programu
Cílem programu je posílení sociálního dialogu a spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odbory a veřejnými orgány, podpora důstojné práce a usnadnění přístupu k zaměstnání v úzké spolupráci s norskými partnery. 

Finanční alokace
Čtvrtá a poslední výzva k předkládání žádostí o grant v České republice má rozpočet 261 600 EUR, což je zbývající alokace národního rozpočtu v tomto programovém období. Grant pro jeden projekt se pohybuje v rozmezí 50 000 až 100 000 EUR. Maximální výše grantu na jeden projekt činí 90 % celkových způsobilých výdajů.

Kdo může podat žádost?
Program je určen organizacím zaměstnavatelů, odborovým svazům a dalším organizacím, orgánům veřejné správy a institucím, které mají v rámci svého mandátu oblasti, na něž se program vztahuje. Do programu se mohou jako projektoví partneři zapojit i další typy subjektů, jako jsou podnikatelská sdružení, nevládní organizace, vzdělávací a výzkumné instituce zabývající se tématy sociálního dialogu a důstojné práce. Žadatelé a partneři musí být v České republice a Norsku zřízeni jako právnické osoby. 

Co může být financováno?
Financovat lze projekty, které podporují sociální dialog, zlepšují postupy důstojné práce a usnadňují přístup k zaměstnání.

Veškeré podrobnosti o kritériích způsobilosti, oblastech a  povinných dokumentech naleznete v textu výzvy, který je ke stažení na této stránce (pouze v angličtině).

Grant na navázání partnerství
Podpora navázání bilaterální spolupráce je určena k usnadnění navázání dvoustranných partnerství mezi způsobilými subjekty v České republice a Norsku se záměrem připravit společné projektové žádosti v rámci výzvy k předkládání žádostí.

Jednomu subjektu se uděluje paušální "cestovní grant" ve výši 1 000 EUR.

Termín pro podání projektových žádostí
Čtvrtek 15. září 2022 ve 13.00 hodin.

Dovolujeme si vás pozvat na informační webinář věnovaný této výzvě k předkládání žádostí.  Webinář se uskuteční 31. května v 10.00 hodin.

10.00 - 10.15 Možnosti financování  - Trine Berggren, programová ředitelka, Innovation Norway
10.15 - 10.30 Jak připravit projektovou žádost - Konrad Konieczny, programový manažer, Innovation Norway
10.30 - 11.00 Otázky a odpovědi

Chcete-li se k němu připojit, klikněte prosím na níže uvedený odkaz.
Klikněte zde a připojte se k jednání 

Dokumenty ke stažení