Zvolte si oblast:

Sociální dialog - 3. výzva určená pro Českou republiku

oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka
oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka

Vydáno

Rádi bychom vás informovali, že pro Českou republiku je otevřena nová výzva k předkládání návrhů v rámci programu Sociální dialog - důstojná práce, který je součástí Norských fondů. Veškeré informace naleznete v níže uvedeném dokumentu. Při této příležitosti vás zveme na webinář, kde budou představeny a vysvětleny všechny podrobnosti o programu.

Cíl programu
Cílem programu je posílení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odbory a orgány veřejné správy a podpora důstojné práce v úzké spolupráci s norskými partnery.

Alokace
Poslední výzva k předkládání návrhů v České republice disponuje rozpočtem ve výši 863 300 eur, což je zbývající alokace národního rozpočtu v tomto programovém období. Grantová podpora, která je k dispozici pro jeden projekt, činí 20 000 až 200 000 eur pro výsledek 1 nebo 2 a 172 660 eur pro výsledek 3. Maximální výše grantu na projekt činí 90 % celkových způsobilých výdajů.

Kdo může podat žádost?
Program je určen organizacím zaměstnavatelů, odborovým svazům a dalším organizacím, orgánům veřejné správy a institucím, které mají ve svém mandátu podporu důstojné práce nebo tripartitního dialogu. Do programu se mohou jako projektoví partneři zapojit i další typy subjektů, jako jsou podnikatelská sdružení, nevládní organizace, vzdělávací a výzkumné instituce zabývající se tématy sociálního dialogu a důstojné práce. Žadatelé a partneři musí být zřízeni jako právnické osoby v přijímajícím státě nebo v Norsku.

Co může být financováno?
Financovat lze projekty, které podporují sociální dialog, zlepšují postupy důstojné práce a usnadňují přístup k zaměstnání. Veškeré podrobnosti o výsledcích, kritériích způsobilosti, dostupných finančních prostředcích, povinných dokumentech a základní literatuře naleznete v textu výzvy.

Lhůta pro podání projektových žádostí
Čtvrtek 16. prosince 2021 ve 13.00 hod.

On-line webinář
Rádi bychom vás pozvali na informační webinář věnovaný třetí výzvě k předkládání návrhů, který se uskuteční 17. září v 10.30-12.30 hodin středoevropského času. Pozvánku vám zašleme v samostatném e-mailu prostřednictvím služby Microsoft Teams.

Více informací (pouze v aj) na https://www.innovasjonnorge.no/DecentWork

 

Dokumenty ke stažení