Zvolte si oblast:

Program na podporu důstojné práce a tripartitního dialogu - výzva pro předkládání žádostí vyhlášena

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Innovation Norway, Zprostředkovatel Programu na podporu důstojné práce a tripartitního dialogu, vyhlásil pro některé země přijímající prostředky z Norských fondů novou výzvu pro předkládání žádostí o grant. Mezi těmito zeměmi je i Česká republika, pro kterou je to aktuálně již 2. výzva.

Cílem programu je posílit tripartitní spolupráci mezi organizacemi zaměstnavatelů, odbory a veřejnými orgány a podpora důstojné práce realizované v úzké spolupráci s norskými partnery. Program podporuje také sociální dialog a přispívá k budování kapacit a zvyšování povědomí o pracovních postupech ve vztahu k důstojné práci a usnadnění přístupu k zaměstnání. Žadatelé musí být zřizováni jako právnické osoby v České republice nebo Norsku. Všechny informace týkající se podmínek způsobilosti jsou obsaženy v textu výzvy. Konečný termín pro předložení žádostí je středa 4. března 2020, 13:00 hodin.

Innovation Norway vyhlásil také výzvu na podporu zahraničních pracovních cest v rámci programu. Cílem těchto cest je navázání bilaterálních vztahů mezi subjekty z Norska a České republiky, návštěva možných projektových partnerů a příprava společné projektové žádosti. Žadatelé i partnerské organizace v Norsku musí být zřízeny jako právnické osoby.

Veškeré informace týkající se podmínek způsobilosti jsou zahrnuty v textu výzvy, který je dostupný pod tímto odkazem.

Všechny žádosti nebo dotazy týkající se programu zasílejte v anglickém jazyce na následující e-mailovou adresu: decentwork@innovationnorway.no. Ministerstvo financí ČR (Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska 2014 – 2021 v České republice) není odpovědné za administraci a implementaci tohoto programu, a tudíž nemůže poskytovat bližší informace.

Více informací o programu a zmíněných výzvách naleznete přímo na webu Zprostředkovatele Programu Innovation Norway: https://www.innovasjonnorge.no/DecentWork